Новосибирский государственный технический университет

Электронно-библиотечная система
Портал НГТУ
Главная (ЭБС)

Работа с ЭБС для студентов и преподавателей НГТУ

Авторы на букву М

Вернуться в каталог


Ма Хунлян
Маадыр А. О.
Мавлюкеев В. Р.
Магда А. Ю.
Магдалюк Е. В.
Магденко Д. А.
Мадалиев А. П.
Мадатова А. М.
Мадымиев А. Е.
Маевский А. В.
Маевский И. В.
Мажара А. Е.
Мажинская В. А.
Мажирин Р. В.
Мажлаева Э. Е.
Мажуга С. В.
Мажуль И. И.
Мажуть А. В.
Мазаев И. В.
Мазанова Е. А.
Мазенков А. А.
Мазенкова О. В.
Мазин С. С.
Мазко Т. И.
Мазная Е. А.
Мазницын Е. И.
Мазур Н. А.
Мазуренко А. К.
Мазуренко Я. А.
Мазурина Н. В.
Мазуров М. И.
Мазурова М. Р.
Мазярова В. А.
Майборода М. А.
Майбородина В. И.
Майдан Е. В.
Майер А. В.
Майер А. Е.
Майзингер Н. Р.
Майманов Ш. Г.
Майоров К. О.
Майорова А. А.
Макаревич Л. Г.
Макаренко А. Ю.
Макаренко В. К.
Макаренко М. А.
Макаренко О. В.
Макаренко П. В.
Макаренко Т. Е.
Макаренко Ю. А.
Макаричев П. А.
Макаров А. А.
Макаров А. В.
Макаров В. Ф.
Макаров Д. В.
Макаров Е. А.
Макаров И. О.
Макаров И. Ф.
Макаров К. Д.
Макаров М. С.
Макаров Н. В.
Макаров С. В.
Макарова В. И.
Макарова В. Н.
Макарова Е. С.
Макарова Е. Ю.
Макарова К. Н.
Макарова Н. П.
Макарова Ю. А.
Макарцев А. А.
Макеева А. Д.
Макеева А. Н.
Макеева М. В.
Макиенко А. С.
Маковская Т. П.
Максименко А. Б.
Максименко В. Н.
Максименко Д. А.
Максименко И. В.
Максименко Л. А.
Максимец М. Е.
Максимов А. О.
Максимов В. В.
Максимов В. Н.
Максимов Д. К.
Максимов И. А.
Максимова А. С.
Максимова Ю. В.
Максимук А. П.
Максимчук О. В.
Максюкова А. Д.
Макулова К. А.
Макута Д. В.
Макуха В. К.
Малак Н. А.
Маландеева Н. И.
Маланина А. П.
Маланина С. А.
Малардырова Л. П.
Малахин А. Д.
Малахин В. М.
Малахов А. Д.
Малахов А. П.
Малахов Е. В.
Малахов И. С.
Малахова Е. А.
Малахова Ю. В.
Малашенко Д. И.
Малашкевич П. В.
Малгатаева М. С.
Малеев С. В.
Маленкова В. В.
Малетин С. С.
Малетина Т. Г.
Малзуб И. А.
Маликов Н. Г.
Малинин В. И.
Малинин Л. И.
Малинина А. Г.
Малинина Л. В.
Малинина М. Г.
Малиновский В. В.
Малкова Е. А.
Маллаев И. П.
Малоземов Б. В.
Малозёмов Б. В.
Малороссиянова В. А.
Малофеева В. В.
Малунов В. Е.
Малухина М. А.
Малыгин И. В.
Малыгина Д. Н.
Малый А. С.
Малых А. А.
Малых И. С.
Малышев А. М.
Малышев А. О.
Малышев И. А.
Малышев С. Н.
Малышева А. В.
Малышева А. О.
Малышева Е. В.
Малышева К. А.
Малышева Т. В.
Малышенко А. Е.
Малышенко Д. О.
Малышенко М. В.
Малышенко Т. И.
Малышкин В. Э.
Малышкина Д. Д.
Мальбахова И. А.
Мальгина А. В.
Мальков И. Ю.
Малькова Е. В.
Мальнев А. И.
Мальцев А. В.
Мальцев В. А.
Мальцев Д. В.
Мальцев И. В.
Мальцев И. И.
Мальцев К. И.
Мальцев Н. В.
Мальцева А. В.
Мальцева В. С.
Мальцева Д. В.
Мальцева Е. А.
Мальцева К. А.
Мальцева Н. В.
Мальцева Т. О.
Мальчева А. В.
Мальчиков Д. С.
Мальчикова Е. В.
Малюгина Е. В.
Малюков Н. В.
Малютина М. С.
Малютина Ю. Н.
Малявко А. А.
Малянова В. О.
Мамаев В. О.
Мамаева С. С.
Мамай Е. Н.
Маматкалыков Х. Н.
Маматюкова М. П.
Маматюкова Н. Ю.
Мамедалиева Д. С.
Мамедли Г. Э.
Мамедов С. Р.
Мамелин М. М.
Мамизерова Т. В.
Мамиленова К. Б.
Мамонов В. И.
Мамонова В. Г.
Мамонова Е. В.
Мамонова Н. В.
Мамонтов Г. М.
Мамчев Г. В.
Мамыкин К. А.
Мамыкин П. О.
Мамырханов Е. Е.
Мамышева Т. В.
Мамышева Т. Н.
Манагаров И. А.
Манаев Д. В.
Манаков И. Г.
Мананкова Р. П.
Манарбеков Е. Р.
Манахов И. И.
Манашев Г. Г.
Мангир А. В.
Мандрикова Г. М.
Мандрусова В. Т.
Маневская О. И.
Манеева О. П.
Манжаев П. В.
Манжуева Е. А.
Манзыркова К. С.
Манин И. С.
Манкевич В. А.
Манойленко Е. В.
Мансуров А. Р.
Мануева Ю. С.
Мануйлова А. Я.
Манукян А. А.
Манукян А. Г.
Манусов В. З.
Манушина О. В.
Манько А. А.
Манько А. В.
Манькова Т. А.
Манькова Я. А.
Маньковская И. А.
Маракин Е. С.
Марамыгин Е. С.
Марар В. В.
Марасанов Н. В.
Маргацкий А. Ю.
Маргацкий С. Ю.
Маргиева З. З.
Марельтуев П. М.
Маренко В. С.
Марилов О. К.
Маринин Д. А.
Маринич А. М.
Маринич Р. А.
Маринкин И. О.
Маркакова А. А.
Маркеев Д. А.
Маркеева К. В.
Маркелова А. В.
Маркелова Е. В.
Маркель Р. М.
Маркина Д. В.
Марков А. В.
Марков Е. В.
Марков М. А.
Марков С. И.
Марков Ю. Л.
Маркова А. П.
Маркова В. П.
Маркова Е. К.
Маркова И. А.
Маркова М. А.
Маркова Н. О.
Маркус П. И.
Мармулева О. С.
Мармыло А. Ю.
Мартинович М. В.
Мартиросян К. К.
Мартыненко А. В.
Мартыненко В. А.
Мартынов А. Г.
Мартынов Д. О.
Мартынов Д. С.
Мартынов И. А.
Мартынов С. Ю.
Мартынов Э. З.
Мартынов Ю. Д.
Мартынова А. К.
Мартынова Е. Г.
Мартынова Е. М.
Мартынова О. О.
Мартынова Т. Г.
Мартынович К. С.
Мартынюк О. В.
Мартынюк Я. А.
Мартышев А. А.
Мартышева А. К.
Мартьянов Р. С.
Мартьянова Е. А.
Мартьянова О. В.
Мартюшева В. В.
Марус И. Н.
Марусин В. В.
Марусин И. Е.
Марусина В. И.
Марущенко А. С.
Марцинко А. А.
Марченко А. А.
Марченко А. И.
Марченко В. А.
Марченко В. И.
Марченко Д. Е.
Марченко Д. Л.
Марченко И. О.
Марченко К. О.
Марченко М. А.
Марченко О. А.
Марченко Р. Н.
Марченко Р. С.
Марченкова Л. Ф.
Марчук Д. А.
Марчук Е. М.
Марчук Н. В.
Маршина А. А.
Масалова Н. С.
Масис А. С.
Маскаев Л. И.
Масленникова А. В.
Масликова М. А.
Маслов А. А.
Маслов А. Е.
Маслов В. В.
Маслов И. А.
Маслов М. П.
Маслов П. П.
Маслова А. А.
Маслова Е. Ю.
Маслова М. А.
Масловец А. В.
Масловец В. В.
Масолова Е. А.
Мастепан А. Н.
Мастобаев Р. Ю.
Масько А. Е.
Матвеев В. Ю.
Матвеев И. Н.
Матвеев К. А.
Матвеев М. В.
Матвеев С. Ю.
Матвеева А. В.
Матвеева А. С.
Матвеева В. В.
Матвеенко Д. О.
Матвеенко Э. В.
Матвейчук А. Е.
Матвейчук Е. С.
Матвиенко З. Г.
Матвиенко К. Г.
Матеев Д. А.
Матейшина Ю. Г.
Матеров А. С.
Матов Б. А.
Матренин П. В.
Матросова А. В.
Матрунчик М. А.
Матулев А. Н.
Матулевич Т. Г.
Матушкин Г. Г.
Матханова И. П.
Матханова Н. П.
Матц О. Э.
Матченко А. А.
Матыцин А. А.
Матюгин А. А.
Матюх К. С.
Матюхова Е. С.
Матюшенко Е. В.
Матюшин Г. В.
Матюшина М. А.
Матюшкина И. С.
Мауришнина А. С.
Маханькова С. О.
Махачева Е. В.
Махмуджонов У. О.
Махмутова Ю. Ф.
Махначёв В. В.
Махнев О. А.
Махнева Н. А.
Махнёва Е. А.
Махнёва Ю. А.
Махновец Е. Н.
Махтиева Б. А.
Мацейчик И. В.
Мациевский Б. В.
Мацулевич Е. В.
Мачерет Я. М.
Мачнев Е. А.
Машак А. Н.
Машак С. В.
Машанова А. С.
Машкин Н. А.
Машков С. В.
Машкович О. А.
Машников Д. Я.
Машталлер О. Г.
Маюн С. Ю.
Маянская С. Д.
Мевиус Е. А.
Меграбов А. Г.
Медведев А. А.
Медведев А. Ю.
Медведев К. В.
Медведева А. А.
Медведева В. А.
Медведева В. В.
Медведева Г. В.
Медведева Д. А.
Медведева К. А.
Медведева Н. И.
Медведева Н. П.
Медведева О. В.
Медведева Р. С.
Медведков В. В.
Медников И. А.
Медня В. Г.
Медюк Н. А.
Межецкая А. Д.
Межинских М. С.
Межов И. С.
Межов С. И.
Межова Л. Н.
Мезенцев Ю. А.
Мезенцева А. А.
Мезенцева Д. С.
Мезенцева Е. А.
Мезин А. А.
Мейдер Л. В.
Мейстер Е. В.
Мекле А. И.
Меклюшов М. Н.
Мелентьева А. А.
Мелехин Н. А.
Мелехина Е. А.
Мелехов М. И.
Мелешин В. С.
Мелешкин К. Н.
Мелешкина Н. А.
Мелешко А. А.
Мелёхина О. С.
Мельник А. А.
Мельник Е. В.
Мельник Р. С.
Мельник С. С.
Мельников А. А.
Мельников А. С.
Мельников В. В.
Мельников В. Д.
Мельников В. М.
Мельников М. В.
Мельников П. С.
Мельников С. С.
Мельников Т. А.
Мельников Ф. А.
Мельникова А. О.
Мельникова В. М.
Мельникова В. О.
Мельникова В. Ю.
Мельникова Д. С.
Мельникова Е. А.
Мельникова Е. В.
Мельникова Л. В.
Мельникова М. В.
Мельникова М. С.
Мельниченко А. А.
Мельниченко В. А.
Мельниченко В. В.
Мельцер К. М.
Мельцер М. Л.
Мельцер М. М.
Мельчукова Д. Е.
Мелюхина Т. Е.
Менешев Т. В.
Менжулин С. А.
Менжуров С. И.
Менькова П. В.
Меньшиков К. С.
Меньшикова Д. Б.
Меньшикова Л. В.
Меньшова Ю. О.
Меньщикова И. В.
Меняйкин Д. А.
Меренков А. В.
Меренков В. М.
Меренкова А. А.
Мереха В. В.
Мерещук А. В.
Мержиевский Л. А.
Мерзликин П. А.
Мерзликина Я. А.
Мерзлякова Д. А.
Мерзлякова С. О.
Меринова А. Г.
Меркель В. А.
Меркулов А. С.
Меркулов Н. Д.
Меркулов С. Н.
Месензова И. С.
Месхишвили Н. З.
Метляева К. В.
Метляков С. Е.
Метцлер Ю. А.
Мехия Квесада Д
Мецлер К. А.
Мечетин Ю. А.
Мешалкин В. С.
Мешалкин Ю. П.
Мешел Г. Б.
Мешков А. Ю.
Мешкова И. Г.
Мещанинов Н. М.
Мещерина Н. В.
Мещеряков Д. С.
Мигачев А. А.
Мигусова О. Г.
Мидлер А. В.
Мизулин Ф. Ф.
Мик И. А.
Микерин В. А.
Миклина О. В.
Микурова В. М.
Микушин А. В.
Миланенко Е. В.
Милахин Д. С.
Милевский К. Е.
Милехина О. В.
Миллер В. С.
Миллер И. Я.
Миллер К. А.
Миллер О. Е.
Миллер Р. А.
Миллер Ю. В.
Милованова Э. С.
Милорадов А. В.
Милых В. С.
Мильчаков И. А.
Мильчукова Ю. В.
Милютин А. А.
Милютин Н. А.
Милютина Д. Г.
Миляева Г. А.
Милякина Е. О.
Мин Е. Г.
Минаева Е. С.
Миназетдинов И. Р.
Минахудин Р. Ф.
Миндергасова О. С.
Миндигулова А. А.
Минеев В. И.
Минеев Е. А.
Минеева В. И.
Миненко А. С.
Миненко И. В.
Миненкова И. В.
Минералова С. И.
Минигалиева Э. Р.
Минин И. В.
Минин И. Н.
Минин О. В.
Минич В. В.
Минкевич Л. М.
Минский Г. А.
Минстер М. В.
Миняев А. Е.
Миракина А. В.
Миренкова Г. Н.
Мирзаев А. А.
Мирзоева К. С.
Мирзоянов Е. Ф.
Мирон А. Р.
Мироненко А. В.
Мироненко Д. А.
Мироненко И. А.
Мироненко И. В.
Мироненко Л. А.
Миронов А. М.
Миронов В. В.
Миронов В. С.
Миронов С. Г.
Миронова В. Е.
Миронова Д. Г.
Миронова М. В.
Миронова Э. С.
Мирос В. С.
Мирошников Д. А.
Мирошников С. Н.
Мирошникова И. А.
Мирошниченко А. В.
Мирошниченко В. А.
Мирошниченко Е. А.
Мирошниченко К. В.
Мирошниченко М. Ю.
Мирошниченко С. В.
Мирсияпов М. Р.
Мирхоликов А. А.
Мирча А. В.
Мисриханов М. Ш.
Мистюк Т. Л.
Миськив Н. Б.
Мисьянкин Р. О.
Мисюк Ю. П.
Митейко П. А.
Митер Ю. А.
Митина А. В.
Митина О. С.
Митрофанов Г. М.
Митрофанов И. А.
Митрофанов Н. А.
Митрофанов С. В.
Митрохин Н. С.
Митченко Р. В.
Митьков А. С.
Митькова А. А.
Митюшова Е. В.
Митянина Л. С.
Михайленко А. И.
Михайленко Д. А.
Михайленко Е. А.
Михайленко М. О.
Михайленко П. А.
Михайлов А. А.
Михайлов А. В.
Михайлов А. С.
Михайлов Д. А.
Михайлов И. В.
Михайлов М. А.
Михайлов М. С.
Михайлов Н. А.
Михайлов Н. Ю.
Михайлов Р. В.
Михайлов Р. И.
Михайлов С. А.
Михайлова А. В.
Михайлова Д. В.
Михайлова И. О.
Михайлова К. А.
Михайлова К. Е.
Михайлова М. А.
Михайлова М. Г.
Михайлова М. С.
Михайлова О. Е.
Михайлова Т. В.
Михайлович И. А.
Михайловская А. В.
Михайлюкова Ж. С.
Михалев П. В.
Михалева О. В.
Михалькова М. М.
Михальченко М. В.
Михашов А. И.
Михед К. А.
Михеев В. И.
Михеев В. Н.
Михеев И. В.
Михеев С. А.
Михеева А. В.
Михеева Д. И.
Михеева Ю. А.
Михель В. М.
Миценко И. Д.
Мичович И. А.
Мишаков И. В.
Мишаков И. Е.
Мишанина А. А.
Мишенин Г. В.
Мишенина В. С.
Мишенина С. В.
Мишенко Д. В.
Мишин А. С.
Мишин Д. В.
Мишина С. В.
Мишкин А. А.
Мишнев В. И.
Мишукова Ю. С.
Мишушин Д. А.
Мищенко А. П.
Мищенко В. К.
Мищенко И. Б.
Мищенко П. В.
Мищенко П. И.
Мищук Ю. С.
Мноцик А. Г.
Мовила А. А.
Мовсесян А. А.
Мовчан А. А.
Могила А. О.
Могилевская А. Ф.
Могилина Т. Е.
Могильникова М. С.
Могунов Д. В.
Моденова А. А.
Модестова Д. А.
Модестова К. С.
Модогорова Э. А.
Можаев А. С.
Можейко Е. Д.
Мозгова Е. В.
Мозговая Т. П.
Мозжелова С. С.
Мозжерин В. Н.
Моисеев А. В.
Моисеев А. Г.
Моисеев А. О.
Моисеев Д. А.
Моисеев К. В.
Моисеева А. Ю.
Моисеева Е. А.
Моисеева Ю. Н.
Мокин С. Д.
Мокроусова Ю. В.
Молдабеков Р. А.
Молева Е. В.
Молодцова Е. А.
Молоканова Н. Д.
Молоков В. Ю.
Молокова А. А.
Молокова А. В.
Молокова А. С.
Молочков А. В.
Молочная К. А.
Молчанов А. Н.
Молчанов Б. А.
Молчанов В. М.
Молчанов В. С.
Молчанов Д. С.
Молчанов Е. В.
Молчанов Р. С.
Молчанова В. Е.
Монгуш А. М.
Мониева Я. Е.
Монич А. А.
Монич И. О.
Моноенко С. С.
Моносзон Я. Е.
Монхоев С. В.
Монш М. П.
Мораш А. А.
Моргачева Д. А.
Моргун Е. П.
Моргунов А. В.
Моргунов А. С.
Моргунов Г. В.
Мордвинов М. Ю.
Мордвинова К. О.
Мордвинова Н. В.
Мордвинцев А. В.
Мордухов И. А.
Морев А. Э.
Морина Н. Д.
Морита М.
Морковкин А. Г.
Морогин Д. Ю.
Мороев Р. А.
Мороз И. А.
Морозов А. В.
Морозов А. Е.
Морозов А. К.
Морозов В. С.
Морозов Д. С.
Морозов К. С.
Морозов М. С.
Морозов О. И.
Морозов П. В.
Морозов С. А.
Морозов Ю. В.
Морозова А. А.
Морозова А. В.
Морозова А. С.
Морозова Д. А.
Морозова Е. А.
Морозова Е. Ю.
Морозова К. А.
Морозова Л. В.
Морозова М. А.
Морозова Н. Н.
Морозова С. Д.
Морозова Т. В.
Морозова Т. Д.
Морокова М. А.
Морошкин А. В.
Моряхина Ю. А.
Мосейчук Р. А.
Мосин М. Е.
Мосин М. И.
Мосин Р. А.
Мосина В. С.
Мосина О. Б.
Москалев Г. В.
Москалев Д. И.
Москаленко А. В.
Москаленко С. Е.
Москалец Л. Е.
Москвин В. В.
Москвина К. А.
Москвина О. В.
Москвичев А. В.
Москвичёв И. И.
Москутова В. О.
Мостовая Е. Б.
Мостыко А. С.
Мосюженко В. А.
Моторин С. В.
Мотрий А. И.
Мотырева Е. В.
Мохова А. Е.
Моховнев Д. В.
Мохонько Н. П.
Моцный В. А.
Мочалина Н. С.
Мочалов А. А.
Мочалов Н. С.
Мочалов О. В.
Мошенко Д. В.
Мошкин Б. Н.
Мошкин И. Ю.
Мошкина А. Д.
Мошкирева А. С.
Мошкова Л. В.
Мощевитина В. В.
Мудрагель К. В.
Музарева Е. П.
Музыка И. С.
Музыко Е. И.
Музыченко М. В.
Мукашев Е. А.
Мулик А. Ю.
Муль Д. О.
Мульторьян Р. О.
Мулявин Р. Е.
Мулявка М. А.
Мумбер А. Г.
Мунасипова Л. Г.
Мункуева А. О.
Мункуева Д. Д.
Мунтян В. В.
Муравьев А. Е.
Муравьев Д. И.
Муравьева А. Н.
Мурасев А. А.
Мураткозиев П. Е.
Мурашкин А. Е.
Мурашкина И. С.
Мурашко А. С.
Мурашов Д. А.
Мурашов В. В.
Мурзинцев В. С.
Мурзов И. А.
Мурзов Н. П.
Мурин Е. А.
Мурина Е. П.
Муртазина М. Ш.
Мурыгин К. В.
Мусаев Б. Б.
Мусаев Р. Ю.
Мусатова А. В.
Мусина А. С.
Мусина М. К.
Мусихина Д. В.
Мустапина А. Е.
Мустафаев Д. М.
Мутьева В. Н.
Муфтахина К. Р.
Муфтахова М. С.
Муханова О. А.
Мухарева Н. В.
Мухарямов Р. В.
Мухин К. А.
Мухин П. Д.
Мухина Ю. Д.
Мухтулин Я. И.
Мухутдинова Э. Ф.
Муценик Е. А.
Муштакова К. Н.
Мыльников А. А.
Мыльников А. В.
Мытник А. А.
Мышенков Б. Т.
Мышкина Л. С.
Мышлявцева Е. В.
Мэтдж Р
Мюльбаер А. А.
Мюсова И. И.
Мягков А. С.
Мягков Д. С.
Мядель А. М.
Мякишева И. И.
Мякишева П. Д.
Мяндин С. А.
Мясников А. М.
Мясников К. В.
Мясников Ю. А.
Мясникова А. А.
Мятеж А. В.
Мятеж С. В.
Мятеж Т. В.
Мяхтиева А. А.

© 2011-2020, Новосибирский государственный технический университет

Консультационная поддержка ЭБС НГТУ: Научная библиотека, 1 корпус, к. 110, 112, тел.: +7 (383) 346 02 46, +7 (383) 346 29 43 (доп. 31-63), эл. почта: 

Техническая поддержка ЭБС НГТУ: Центр информатизации университета, 1 корпус, к. 301а, 301, 306, тел.: +7 (383) 346 02 68, эл. почта: