Новосибирский государственный технический университет

Электронно-библиотечная система
Портал НГТУ
Главная (ЭБС)

Работа с ЭБС для студентов и преподавателей НГТУ

Авторы на букву Л

Вернуться в каталог


Лабенский С. В.
Лабунский В. С.
Лабусов В. А.
Лавор Ю. М.
Лавренова Ю. А.
Лаврентьев А. М.
Лаврентьев В. Е.
Лаврентьев Д. Д.
Лаврентьева А. В.
Лаврентьева О. А.
Лавренчук М. М.
Лавреха А. О.
Лаврина В. М.
Лавриненко В. Е.
Лавриненко М. Ю.
Лаврищев И. А.
Лавров В. А.
Лавров И. Д.
Лавров М. А.
Лавров М. В.
Лавров С. Н.
Лавров Ю. А.
Лаврова А. В.
Лаврова К. А.
Лавровский Б. Л.
Лаврюшев Я. С.
Лагерева Д. И.
Лагерек А. С.
Лагнер А. О.
Лагунов С. В.
Лагунова А. И.
Лагунова М. О.
Лагута А. В.
Лагута М. С.
Лагутин И. И.
Лагуткина В. С.
Ладанов С. М.
Ладанова К. О.
Ладыгин А. Н.
Ладыгин В. К.
Ладыгин Д. А.
Ладыгина Н. О.
Ладыгина О. С.
Лазарев А. О.
Лазарев А. Р.
Лазарев А. Э.
Лазарев И. С.
Лазарев М. Д.
Лазарева А. В.
Лазарева А. С.
Лазарева И. В.
Лазарева Н. П.
Лазарева О. В.
Лазарева Ю. А.
Лазаревич М. М.
Лазаренко Е. В.
Лазаренко Н. С.
Лазовская О. Б.
Лазоренко А. Ю.
Лазуренко Д. В.
Лазуркевич И. А.
Лазутин А. И.
Лазуткин А. П.
Лазуткина Ю. П.
Лазюк И. В.
Лайко К. А.
Лайтер Н. И.
Лакеев Н. С.
Лакиза П. А.
Лакоза Е. С.
Лакомов Е. В.
Лактионов А. И.
Лактионова Н. В.
Лактюшина С. О.
Лалаев Н. С.
Лалаева В. О.
Лалов К. Ю.
Ламан А. А.
Ламонов И. А.
Лампадов Н. И.
Лампер Р. Е.
Ланге Н. О.
Лангер А. А.
Ландман Л. А.
Ландовский В. В.
Лановенчик Ю. С.
Ланцевич В. С.
Ланшаков П. О.
Лапа Е. И.
Лапекин Н. И.
Лапин А. В.
Лапин Н. С.
Лапина А. А.
Лапина А. И.
Лапина С. Е.
Лапицкая А. В.
Лаппи Ф. Э.
Лапская К. Ю.
Лапташ Б. Д.
Лаптев Д. В.
Лаптев И. С.
Лаптев О. И.
Лаптева А. А.
Лаптева А. В.
Лаптева А. Д.
Лаптева В. Е.
Лаптева В. И.
Лаптева Д. Ю.
Лаптева Е. С.
Лаптева М. Г.
Лаптева М. И.
Лаптева Я. В.
Лаптинова А. М.
Лаптяйкин Н. Л.
Лапунова А. Р.
Лапуха И. В.
Лапушкина Е. Ю.
Лапшин Р. И.
Лапшин С. А.
Лапшина Д. А.
Лапшина Н. А.
Ларикова Ю. В.
Ларин В. С.
Ларин М. П.
Ларин С. В.
Ларина С. М.
Ларина Я. И.
Ларионов А. Ю.
Ларионов В. Г.
Ларионов В. С.
Ларионов П. С.
Ларионова В. В.
Ларионова Д. И.
Ларионова Д. Н.
Ларионова Д. Ю.
Ларионова Е. А.
Ларионова К. К.
Ларионова М. А.
Ларионова М. М.
Ларионова О. О.
Ларионова О. С.
Ларионова Я. С.
Ларичев Т. В.
Ларичева Т. А.
Ларичкин А. Ю.
Ларичкин В. В.
Ларичкина Н. И.
Ларкин Е. Н.
Ларыженцев Д. И.
Ласкавых А. В.
Ластович А. А.
Латан М. В.
Латкин И. С.
Латкин Н. А.
Латкин Н. И.
Латоха М. А.
Латуха О. А.
Латыгин Д. С.
Латынцева Т. В.
Латыш А. С.
Латышев Р. Н.
Лау И. В.
Лаубаев Р. Э.
Лауниц М. Ю.
Лауферман О. В.
Лаушкина А. К.
Лацыгин Д. В.
Лачугин А. П.
Лашкин С. Д.
Лащева А. С.
Лбов Г. С.
Лебеда К. С.
Лебедев А. А.
Лебедев А. С.
Лебедев В. Д.
Лебедев В. И.
Лебедев Г. С.
Лебедев Е. Б.
Лебедев Е. В.
Лебедев Е. С.
Лебедев И. А.
Лебедев М. А.
Лебедев Н. Ю.
Лебедев П. П.
Лебедев С. Б.
Лебедева А. А.
Лебедева А. В.
Лебедева А. С.
Лебедева В. В.
Лебедева В. С.
Лебедева Д. С.
Лебедева Е. А.
Лебедева Е. М.
Лебедева Е. Р.
Лебедева И. С.
Лебедева М. И.
Лебедева Т. А.
Лебедева Ю. В.
Лебедева Ю. С.
Лебеденко В. С.
Лебединская Н. А.
Лебедь П. Г.
Лебедько Г. С.
Левандовская Т. В.
Леванова Д. Д.
Леванова Р. М.
Леванцова К. А.
Левашов Р. И.
Левенко И. Ю.
Левин А. Ю.
Левин Б. Х.
Левин В. Д.
Левин В. Е.
Левин В. М.
Левин Л. С.
Левин С. Е.
Левин Т. А.
Левина Е. А.
Левина Т. А.
Левина Т. В.
Левит Р. Е.
Левицкий Я. А.
Левичев Е. Б.
Левкина Я. В.
Левкович А. В.
Левкович Р. М.
Левская Е. Р.
Левушкина Е. А.
Левченко Е.
Левченко Е. А.
Левченко М. В.
Левчугова К. А.
Левчук А. Ю.
Левчук С. А.
Левшук Д. А.
Левяков С. В.
Легалов Р. А.
Леган М. А.
Леган М. В.
Легенькая Д. С.
Легкая О. А.
Легкий В. Н.
Легких Д. Д.
Легкодым И. В.
Легкодымов С. О.
Легостаев В. А.
Леднев И. Ю.
Леднева В. А.
Леднева С. Б.
Ледовских А. А.
Ледяхов Р. С.
Лежнев Е. В.
Лежнин С. И.
Лежнина М. Н.
Лейко В. А.
Лейман Т. В.
Лейсле А. А.
Лекарчук В. Ф.
Лелекин Д. С.
Лелеп Л. В.
Лелюк А. А.
Лелюк Д. И.
Лемеш Ю. А.
Лемешев О. П.
Лемешко Б. Ю.
Лемешко С. Б.
Лемешонок Е. Л.
Лемзин А. Н.
Лемякин А. В.
Ленгутина С. Я.
Ленивцева О. Г.
Ленский И. С.
Ленц А. С.
Леоненко А. А.
Леонов А. В.
Леонов А. Е.
Леонов А. С.
Леонов В. С.
Леонов В. Ю.
Леонов Д. И.
Леонов Л. С.
Леонов С. А.
Леонов С. Ю.
Леонова А. А.
Леонова А. В.
Леонова А. К.
Леонова В. А.
Леонова И. Б.
Леонович Д. А.
Леонович М. В.
Леонтьев А. А.
Леонтьев В. А.
Леонтьева А. А.
Леонтьева В. Н.
Леонтьева Ю. А.
Леонтьева Ю. О.
Леонтьева Я. Е.
Лепехина Д. А.
Лепихина А. С.
Лепчиков А. А.
Лепшей Т. В.
Лепшокова М. С.
Лерке Е. А.
Лесников М. В.
Лесникова П. С.
Лесных Г. С.
Лесс В. М.
Лесюк Д. А.
Летвишко Д. А.
Лето Е. И.
Летунова М. А.
Леус Г. С.
Леуткин А. А.
Леушин А. Н.
Леушина Ю. Е.
Лех Д. Ю.
Лещенко А. В.
Лещенко Е. С.
Лещёва В. С.
Лещинер Е. Г.
Лещинская А. Д.
Лещинский В. Ю.
Ли А. А.
Ли А. В.
Ли Б
Ли Г
Ли Д. В.
Ли Е. О.
Ли Т. А.
Либрехт В. Ю.
Либрихт И. В.
Ливанова Е. А.
Ливеринов Е. А.
Лигай А. В.
Лигалова А. В.
Лидберг А. Е.
Лизалек Н. Н.
Лизункова Я. С.
Ликанина В. А.
Лиманова В. С.
Лиманский А. И.
Лимонов Л. Г.
Линд Э. В.
Линкевич В. Н.
Линкер Д. В.
Линник К. С.
Линник С. Е.
Липатников А. Ю.
Липатников Д. А.
Липатникова Н. В.
Липин А. Н.
Липихин И. А.
Липич И. А.
Липунова К. В.
Лисиенко А. С.
Лисина А. Е.
Лисина М. А.
Лисица И. В.
Лисица И. И.
Лисица И. Ю.
Лисица К. В.
Лисицин А. А.
Лисицин А. Е.
Лисицин Д. В.
Лисицина Г. С.
Лисицын А. А.
Лисицын П. С.
Лисицына Л. И.
Лисицына С. Д.
Лиске Е. Г.
Лисовцева А. Н.
Лисянченко А. А.
Литвиненко А. О.
Литвиненко Д. А.
Литвиненко К. А.
Литвиненко Р. В.
Литвиненко С. А.
Литвинов А. А.
Литвинов А. Е.
Литвинов А. И.
Литвинов Б. В.
Литвинов В. А.
Литвинов В. В.
Литвинов В. Е.
Литвинов В. И.
Литвинов И. Г.
Литвинов И. Д.
Литвинов И. И.
Литвинов П. А.
Литвинов С. А.
Литвинова А. Д.
Литвинова А. И.
Литвинова А. М.
Литвинова Е. К.
Литвинцев А. А.
Литвинцев Д. Б.
Литвинцева А. К.
Литвинцева Г. П.
Литвинчук Е. Н.
Литвинюк П. А.
Литовченко А. А.
Литовченко В. Д.
Литяйкина Е. В.
Лиханова З. К.
Лиханова Н. А.
Лихачев А. А.
Лихачев А. В.
Лихачев А. П.
Лихачев М. В.
Лихачев Н. Д.
Лиходедов Д. А.
Лиходедов Л. А.
Лихомандриков Р. В.
Лихоносова А. И.
Лихтенвальд В. В.
Лицарева Е. Ю.
Личманов А. А.
Личманюк М. А.
Лищенко А. В.
Лищук Е. Н.
Ли-Ю-Кун Д. А.
Лиясова А. С.
Лобанкова Е. Б.
Лобанов А. О.
Лобанов М. М.
Лобанов Ю. С.
Лобанова А. С.
Лобанова Е. С.
Лобас Е. М.
Лобастова Ю. В.
Лобач О. В.
Лобачева А. С.
Лобачева Т. Б.
Лобачук В. А.
Лобес Э. А.
Лобикова Д. В.
Лобко А. Н.
Лобкова К. К.
Лобкова М. Г.
Лобов Е. Е.
Лобода А. А.
Лобоцкий М. С.
Лобыня В. Е.
Ловцов А. А.
Ловцов Д. А.
Логачева В. А.
Логвиненко Н. И.
Логвинова Н. Ю.
Логвинова П. Д.
Логинов А. В.
Логинов В. И.
Логинова А. Ю.
Логинова Д. С.
Логунов Д. Ю.
Логунов Т. А.
Логутенко Е. С.
Логутенко Н. С.
Логуш В. Ю.
Лодянов П. П.
Ложкин А. А.
Ложкин А. В.
Ложкин В. С.
Ложкина Д. А.
Ложкина Е. А.
Ложников Р. В.
Лозовский И. Ф.
Лозовский М. В.
Лозюк Н. Ю.
Лоик А. В.
Лойко В. Ю.
Лойко Д. И.
Лойченко Е. А.
Локтева А. П.
Локтионов А. А.
Ломаев П. А.
Ломакин А. А.
Ломакина И. Г.
Ломакина Л. А.
Ломакина О. А.
Ломако В. Г.
Ломан В. А.
Ломиковская Д. И.
Ломкин И. В.
Ломовский И. О.
Ломовский М. О.
Ломовский О. И.
Лонская А. В.
Лоншакова С. И.
Лопатин А. А.
Лопатин А. Н.
Лопатин Д. В.
Лопатин Н. А.
Лопатин П. Ю.
Лопатин Р. Е.
Лопатин С. А.
Лопатина А. А.
Лопатина В. А.
Лопатка А. Н.
Лопаткин А. Н.
Лопаткин В. И.
Лопаткин Е. Н.
Лопаткин Н. Н.
Лопатко И. А.
Лопацкий Р. И.
Лопухина В. А.
Лопухов К. С.
Лосева А. А.
Лосева А. В.
Лосева К. А.
Лосева Н. Ф.
Лосева О. А.
Лосинская А. А.
Лоскутникова В. В.
Лоскутов А. А.
Лоскутов Д. П.
Лоскутов К. С.
Лоскутова О. А.
Лоткова А. А.
Лоточ Е. Ю.
Лошак К. В.
Лошаков С. А.
Лошкарев А. А.
Лошкарев А. М.
Лошкарева Е. В.
Лощилова Н. В.
Лубнин М. И.
Лубская А. А.
Лугинина А. Ю.
Лудищев Я. В.
Лудцев К. Б.
Лужецкий В. Ю.
Лузан Е. С.
Лузанов Е. А.
Лузгин А. М.
Лузьянин А. В.
Луканина Г. Г.
Лукас Д.
Лукашенко П. А.
Лукашин И. В.
Лукашова М. Ю.
Лукин А. С.
Лукин В. С.
Лукин М. В.
Лукина М. С.
Лукиненко Н. В.
Лукичев И. В.
Лукичев М. А.
Лукманова Д. Р.
Луков Д. О.
Луковец А. Э.
Лукоянов И. А.
Лукоянычев А. В.
Лукьяненко В. К.
Лукьяненко В. М.
Лукьяненко И. В.
Лукьяненко У. В.
Лукьянец Р
Лукьянов А. А.
Лукьянов В. В.
Лукьянов К. И.
Лукьянов К. С.
Лукьянов М. В.
Лукьянов Н. М.
Лукьянов Н. С.
Лукьянов С. А.
Лукьянова А. М.
Лукьянова В. К.
Лукьянова К. О.
Лукьянова Т. В.
Лукьянцев И. А.
Лукьянцева Е. И.
Лукьянченко Н. А.
Лукьянченко Ю. В.
Лукьянчиков А. Ю.
Лукьященко К. А.
Лундовский К. А.
Лунев А. Е.
Лунев Р. Л.
Лунева М. С.
Лунегов В. А.
Лунегов К. В.
Лунёва Е. Е.
Лунина В. Г.
Лунина С. А.
Лупенко Г. К.
Лупи С.
Луппов В. П.
Лут Е. В.
Лутай Е. И.
Луткова А. А.
Лутошкин Н. В.
Лутчикова А. А.
Луферова А. А.
Луфиренко А. В.
Луфт В. В.
Луфт С. В.
Лухтин О. В.
Луценко А. А.
Лучихина Л. Ф.
Лучко Е. А.
Лушенков М. Д.
Лушин В. Н.
Лушников К. А.
Лушпа Н. В.
Лущай В. А.
Лыгин В. Г.
Лыгина Н. И.
Лыжина А. С.
Лызлова Е. С.
Лызова Д. И.
Лызова Ю. Р.
Лыкин А. В.
Лыков А. С.
Лыкова Е. А.
Лыкова Ю. А.
Лымарчук С. Я.
Лынова Т. С.
Лысак К. С.
Лысенко А. А.
Лысенко В. А.
Лысенко Е. А.
Лысенко Л. Я.
Лысенко М. Ю.
Лысенко Н. В.
Лысенко Н. И.
Лысенко Н. К.
Лысиков Б. С.
Лысов М. О.
Лысова Д. Е.
Лысова Ю. О.
Лысокобылко О. В.
Лысцов А. О.
Лыткин Д. В.
Лыхина В. В.
Лычагин М. В.
Лычак В. С.
Лычко А. П.
Лышко А. А.
Лышко Ю. С.
Львов А. М.
Львова Ю. П.
Львутин А. А.
Льговская Т. Н.
Лю Ц
Лю Ц.
Любар А. С.
Любецкий Ю. Д.
Любимов В. П.
Любимов Е. И.
Любимский В. М.
Любина Е. А.
Любомудров Т. М.
Любушкин М. А.
Любушкина К. А.
Любченко В. Я.
Любченко И. А.
Любященко С. Н.
Люмаров П. П.
Лютак И. И.
Люфт А. В.
Лявданский С. Е.
Лягина И. А.
Лядова А. Н.
Лядова Д. Д.
Лякина Д. С.
Лялин А. А.
Лялина О. Е.
Лямзин О. Л.
Лямин И. Б.
Лямин М. Д.
Лямцева Д. М.
Ляникова К. В.
Ляпин Н. И.
Ляпин Н. Ю.
Ляпко А. С.
Ляпунова А. А.
Ляпунова О. А.
Лясин В. Э.
Ляхов Е. А.
Ляхов Е. Д.
Ляхова Е. Ю.
Ляхова Н. И.
Ляшенко В. А.
Ляшенко В. С.
Ляшенко Е. И.

© 2011-2023, Новосибирский государственный технический университет

Консультационная поддержка ЭБС НГТУ: Научная библиотека, 1 корпус, к. 110, 112, тел.: +7 (383) 346 02 46, +7 (383) 346 29 43 (доп. 31-63), эл. почта: 

Техническая поддержка ЭБС НГТУ: Центр информатизации университета, 1 корпус, к. 301а, 301, 306, тел.: +7 (383) 319 61 10, эл. почта: