Новосибирский государственный технический университет

Электронно-библиотечная система
Портал НГТУ
Главная (ЭБС)

Работа с ЭБС для студентов и преподавателей НГТУ

Авторы на букву Л

Вернуться в каталог


Лавор Ю. М.
Лавренова Ю. А.
Лаврентьев А. М.
Лаврентьева А. В.
Лаврентьева О. А.
Лавренчук М. М.
Лавреха А. О.
Лавриненко В. Е.
Лавров М. В.
Лавров С. Н.
Лавров Ю. А.
Лаврова А. В.
Лаврова К. А.
Лавровский Б. Л.
Лагерева Д. И.
Лагерек А. С.
Лагута А. В.
Лагута М. С.
Лагутин И. И.
Ладыгина О. С.
Лазарев А. О.
Лазарева А. В.
Лазарева А. С.
Лазарева И. В.
Лазарева Ю. А.
Лазуренко Д. В.
Лазуркевич И. А.
Лайко К. А.
Лайтер Н. И.
Лакеев Н. С.
Лампер Р. Е.
Ландман Л. А.
Ландовский В. В.
Лановенчик Ю. С.
Лапа Е. И.
Лапина А. И.
Лапина С. Е.
Лаппи Ф. Э.
Лаптев И. С.
Лаптев О. И.
Лаптева А. А.
Лаптева А. Д.
Лаптева В. Е.
Лаптева В. И.
Лаптева Е. С.
Лаптева М. Г.
Лаптинова А. М.
Лапунова А. Р.
Лапушкина Е. Ю.
Лапшин С. А.
Ларикова Ю. В.
Ларионов А. Ю.
Ларионов В. С.
Ларионова О. О.
Ларичева Т. А.
Ларичкин В. В.
Ларичкина Н. И.
Латкин И. С.
Латкин Н. А.
Латуха О. А.
Лауферман О. В.
Лаушкина А. К.
Лбов Г. С.
Лебедев А. А.
Лебедев Е. Б.
Лебедев Е. В.
Лебедев И. А.
Лебедев Н. Ю.
Лебедев С. Б.
Лебедева А. С.
Лебедева В. В.
Лебедева В. С.
Лебедева Е. А.
Лебедева И. С.
Лебедева М. И.
Лебедева Т. А.
Лебедева Ю. В.
Лебедева Ю. С.
Лебединская Н. А.
Лебедько Г. С.
Леванцова К. А.
Левенко И. Ю.
Левин Б. Х.
Левин В. Д.
Левин В. Е.
Левин В. М.
Левин Л. С.
Левин С. Е.
Левичев Е. Б.
Левушкина Е. А.
Левченко Е.
Левченко М. В.
Левчук А. Ю.
Леган М. А.
Леган М. В.
Легкая О. А.
Легкий В. Н.
Легких Д. Д.
Леднев И. Ю.
Леднева С. Б.
Ледовских А. А.
Лежнев Е. В.
Лежнин С. И.
Лежнина М. Н.
Лейман Т. В.
Лелеп Л. В.
Лелюк Д. И.
Лемешев О. П.
Лемешко Б. Ю.
Лемешко С. Б.
Лемзин А. Н.
Ленгутина С. Я.
Ленивцева О. Г.
Леонов А. В.
Леонов А. Е.
Леонов А. С.
Леонов В. С.
Леонов В. Ю.
Леонов Л. С.
Леонова А. В.
Леонова А. К.
Леонова И. Б.
Леонтьев В. А.
Леонтьева А. А.
Леонтьева В. Н.
Леонтьева Ю. О.
Лепихина А. С.
Лепшей Т. В.
Лесников М. В.
Лесюк Д. А.
Летунова М. А.
Леус Г. С.
Леушин А. Н.
Лещинер Е. Г.
Ли А. А.
Ли Е. О.
Ли Т. А.
Либрехт В. Ю.
Либрихт И. В.
Ливанова Е. А.
Лигалова А. В.
Лизалек Н. Н.
Лизункова Я. С.
Лиманова В. С.
Линник К. С.
Линник С. Е.
Липатников А. Ю.
Липич И. А.
Лисица И. И.
Лисица И. Ю.
Лисица К. В.
Лисицин А. Е.
Лисицин Д. В.
Лисицын А. А.
Лисицына Л. И.
Лиске Е. Г.
Лисовцева А. Н.
Литвиненко А. О.
Литвиненко К. А.
Литвиненко С. А.
Литвинов А. А.
Литвинов А. И.
Литвинов Б. В.
Литвинов И. Г.
Литвинов И. Д.
Литвинова А. Д.
Литвинова Е. К.
Литвинцева Г. П.
Литяйкина Е. В.
Лиханова З. К.
Лихачев А. В.
Лихачев А. П.
Лиходедов Д. А.
Лихомандриков Р. В.
Лихоносова А. И.
Лицарева Е. Ю.
Лищук Е. Н.
Ли-Ю-Кун Д. А.
Лобанкова Е. Б.
Лобанов А. О.
Лобанов М. М.
Лобанов Ю. С.
Лобес Э. А.
Лобов Е. Е.
Ловцов А. А.
Логачева В. А.
Логвиненко Н. И.
Логинов А. В.
Логинов В. И.
Логинова А. Ю.
Логунов Д. Ю.
Логунов Т. А.
Логутенко Н. С.
Ложкин А. В.
Ложкин В. С.
Ложкина Е. А.
Лоик А. В.
Лойко Д. И.
Локтева А. П.
Локтионов А. А.
Ломакин А. А.
Ломакина И. Г.
Ломакина Л. А.
Ломан В. А.
Ломиковская Д. И.
Ломовский М. О.
Лонская А. В.
Лопатин А. А.
Лопатин А. Н.
Лопатин Д. В.
Лопатин П. Ю.
Лопатин Р. Е.
Лопатина А. А.
Лопатина В. А.
Лопаткин Е. Н.
Лопаткин Н. Н.
Лопухина В. А.
Лосева А. В.
Лосева Н. Ф.
Лосева О. А.
Лосинская А. А.
Лоскутникова В. В.
Лошак К. В.
Лошкарева Е. В.
Лощилова Н. В.
Лубская А. А.
Лудцев К. Б.
Лужецкий В. Ю.
Лузанов Е. А.
Лузгин А. М.
Лукас Д.
Лукин М. В.
Лукина М. С.
Лукоянов И. А.
Лукоянычев А. В.
Лукьяненко В. М.
Лукьянов К. И.
Лукьянов К. С.
Лукьянов С. А.
Лукьянова В. К.
Лукьянова Т. В.
Лукьянцев И. А.
Лукьянцева Е. И.
Лунев Р. Л.
Лунегов В. А.
Лунина В. Г.
Лупенко Г. К.
Лупи С.
Лут Е. В.
Лутай Е. И.
Лутчикова А. А.
Луфт С. В.
Лухтин О. В.
Луценко А. А.
Лучихина Л. Ф.
Лучко Е. А.
Лушенков М. Д.
Лушин В. Н.
Лушников К. А.
Лущай В. А.
Лыгин В. Г.
Лыгина Н. И.
Лыжина А. С.
Лызлова Е. С.
Лызова Ю. Р.
Лыкин А. В.
Лыков А. С.
Лысенко Л. Я.
Лысенко М. Ю.
Лысенко Н. В.
Лысенко Н. И.
Лысцов А. О.
Лыткин Д. В.
Лычагин М. В.
Лышко А. А.
Лышко Ю. С.
Львова Ю. П.
Львутин А. А.
Льговская Т. Н.
Лю Ц
Лю Ц.
Любецкий Ю. Д.
Любимский В. М.
Любушкин М. А.
Любушкина К. А.
Любченко В. Я.
Любященко С. Н.
Люмаров П. П.
Лютак И. И.
Люфт А. В.
Лявданский С. Е.
Лядова Д. Д.
Лямзин О. Л.
Ляпко А. С.
Ляпунова А. А.
Ляпунова О. А.
Ляшенко В. С.

© 2011-2017, Новосибирский государственный технический университет

Консультационная поддержка ЭБС НГТУ: Научная библиотека, 1 корпус, к. 110, 112, тел.: +7 (383) 346 02 46, +7 (383) 346 29 43 (доп. 31-63), эл. почта: 

Техническая поддержка ЭБС НГТУ: Центр информатизации университета, 1 корпус, к. 301а, 301, 306, тел.: +7 (383) 346 02 68, эл. почта: