Новосибирский государственный технический университет

Электронно-библиотечная система
Портал НГТУ
Главная (ЭБС)

Работа с ЭБС для студентов и преподавателей НГТУ

Авторы на букву Л

Вернуться в каталог


Лабенский С. В.
Лабусов В. А.
Лавор Ю. М.
Лавренова Ю. А.
Лаврентьев А. М.
Лаврентьева А. В.
Лаврентьева О. А.
Лавренчук М. М.
Лавреха А. О.
Лавриненко В. Е.
Лаврищев И. А.
Лавров И. Д.
Лавров М. А.
Лавров М. В.
Лавров С. Н.
Лавров Ю. А.
Лаврова А. В.
Лаврова К. А.
Лавровский Б. Л.
Лаврюшев Я. С.
Лагерева Д. И.
Лагерек А. С.
Лагунов С. В.
Лагунова А. И.
Лагута А. В.
Лагута М. С.
Лагутин И. И.
Лагуткина В. С.
Ладанова К. О.
Ладыгин А. Н.
Ладыгина Н. О.
Ладыгина О. С.
Лазарев А. О.
Лазарев А. Р.
Лазарева А. В.
Лазарева А. С.
Лазарева И. В.
Лазарева Н. П.
Лазарева Ю. А.
Лазаревич М. М.
Лазовская О. Б.
Лазоренко А. Ю.
Лазуренко Д. В.
Лазуркевич И. А.
Лазутин А. И.
Лазюк И. В.
Лайко К. А.
Лайтер Н. И.
Лакеев Н. С.
Лакиза П. А.
Лакомов Е. В.
Лактионова Н. В.
Лактюшина С. О.
Лалаев Н. С.
Лалаева В. О.
Лалов К. Ю.
Ламан А. А.
Ламонов И. А.
Лампадов Н. И.
Лампер Р. Е.
Ландман Л. А.
Ландовский В. В.
Лановенчик Ю. С.
Ланцевич В. С.
Ланшаков П. О.
Лапа Е. И.
Лапин А. В.
Лапина А. И.
Лапина С. Е.
Лапицкая А. В.
Лаппи Ф. Э.
Лапская К. Ю.
Лаптев И. С.
Лаптев О. И.
Лаптева А. А.
Лаптева А. В.
Лаптева А. Д.
Лаптева В. Е.
Лаптева В. И.
Лаптева Д. Ю.
Лаптева Е. С.
Лаптева М. Г.
Лаптева М. И.
Лаптева Я. В.
Лаптинова А. М.
Лапунова А. Р.
Лапуха И. В.
Лапушкина Е. Ю.
Лапшин С. А.
Лапшина Д. А.
Лапшина Н. А.
Ларикова Ю. В.
Ларин В. С.
Ларин М. П.
Ларин С. В.
Ларина С. М.
Ларина Я. И.
Ларионов А. Ю.
Ларионов В. С.
Ларионов П. С.
Ларионова В. В.
Ларионова Д. Н.
Ларионова Д. Ю.
Ларионова Е. А.
Ларионова К. К.
Ларионова М. М.
Ларионова О. О.
Ларионова Я. С.
Ларичев Т. В.
Ларичева Т. А.
Ларичкин В. В.
Ларичкина Н. И.
Ласкавых А. В.
Латкин И. С.
Латкин Н. А.
Латуха О. А.
Латыгин Д. С.
Латынцева Т. В.
Латыш А. С.
Латышев Р. Н.
Лау И. В.
Лаубаев Р. Э.
Лауниц М. Ю.
Лауферман О. В.
Лаушкина А. К.
Лашкин С. Д.
Лащева А. С.
Лбов Г. С.
Лебедев А. А.
Лебедев А. С.
Лебедев В. И.
Лебедев Г. С.
Лебедев Е. Б.
Лебедев Е. В.
Лебедев И. А.
Лебедев М. А.
Лебедев Н. Ю.
Лебедев П. П.
Лебедев С. Б.
Лебедева А. В.
Лебедева А. С.
Лебедева В. В.
Лебедева В. С.
Лебедева Е. А.
Лебедева Е. М.
Лебедева Е. Р.
Лебедева И. С.
Лебедева М. И.
Лебедева Т. А.
Лебедева Ю. В.
Лебедева Ю. С.
Лебеденко В. С.
Лебединская Н. А.
Лебедько Г. С.
Левандовская Т. В.
Леванова Д. Д.
Леванцова К. А.
Левенко И. Ю.
Левин А. Ю.
Левин Б. Х.
Левин В. Д.
Левин В. Е.
Левин В. М.
Левин Л. С.
Левин С. Е.
Левина Т. В.
Левичев Е. Б.
Левкович А. В.
Левушкина Е. А.
Левченко Е.
Левченко М. В.
Левчугова К. А.
Левчук А. Ю.
Левчук С. А.
Леган М. А.
Леган М. В.
Легенькая Д. С.
Легкая О. А.
Легкий В. Н.
Легких Д. Д.
Легкодымов С. О.
Легостаев В. А.
Леднев И. Ю.
Леднева В. А.
Леднева С. Б.
Ледовских А. А.
Ледяхов Р. С.
Лежнев Е. В.
Лежнин С. И.
Лежнина М. Н.
Лейман Т. В.
Лекарчук В. Ф.
Лелекин Д. С.
Лелеп Л. В.
Лелюк А. А.
Лелюк Д. И.
Лемеш Ю. А.
Лемешев О. П.
Лемешко Б. Ю.
Лемешко С. Б.
Лемешонок Е. Л.
Лемзин А. Н.
Ленгутина С. Я.
Ленивцева О. Г.
Ленский И. С.
Леоненко А. А.
Леонов А. В.
Леонов А. Е.
Леонов А. С.
Леонов В. С.
Леонов В. Ю.
Леонов Д. И.
Леонов Л. С.
Леонов С. А.
Леонов С. Ю.
Леонова А. В.
Леонова А. К.
Леонова И. Б.
Леонович М. В.
Леонтьев В. А.
Леонтьева А. А.
Леонтьева В. Н.
Леонтьева Ю. О.
Лепихина А. С.
Лепчиков А. А.
Лепшей Т. В.
Лепшокова М. С.
Лерке Е. А.
Лесников М. В.
Лесникова П. С.
Лесюк Д. А.
Летвишко Д. А.
Лето Е. И.
Летунова М. А.
Леус Г. С.
Леушин А. Н.
Леушина Ю. Е.
Лех Д. Ю.
Лещенко Е. С.
Лещинер Е. Г.
Лещинский В. Ю.
Ли А. А.
Ли А. В.
Ли Г
Ли Д. В.
Ли Е. О.
Ли Т. А.
Либрехт В. Ю.
Либрихт И. В.
Ливанова Е. А.
Ливеринов Е. А.
Лигай А. В.
Лигалова А. В.
Лидберг А. Е.
Лизалек Н. Н.
Лизункова Я. С.
Ликанина В. А.
Лиманова В. С.
Лиманский А. И.
Линкер Д. В.
Линник К. С.
Линник С. Е.
Липатников А. Ю.
Липич И. А.
Липунова К. В.
Лисина М. А.
Лисица И. И.
Лисица И. Ю.
Лисица К. В.
Лисицин А. А.
Лисицин А. Е.
Лисицин Д. В.
Лисицина Г. С.
Лисицын А. А.
Лисицын П. С.
Лисицына Л. И.
Лиске Е. Г.
Лисовцева А. Н.
Литвиненко А. О.
Литвиненко Д. А.
Литвиненко К. А.
Литвиненко Р. В.
Литвиненко С. А.
Литвинов А. А.
Литвинов А. Е.
Литвинов А. И.
Литвинов Б. В.
Литвинов В. А.
Литвинов В. Е.
Литвинов В. И.
Литвинов И. Г.
Литвинов И. Д.
Литвинов И. И.
Литвинова А. Д.
Литвинова Е. К.
Литвинцев А. А.
Литвинцева А. К.
Литвинцева Г. П.
Литвинчук Е. Н.
Литяйкина Е. В.
Лиханова З. К.
Лихачев А. А.
Лихачев А. В.
Лихачев А. П.
Лихачев М. В.
Лихачев Н. Д.
Лиходедов Д. А.
Лихомандриков Р. В.
Лихоносова А. И.
Лихтенвальд В. В.
Лицарева Е. Ю.
Личманов А. А.
Личманюк М. А.
Лищук Е. Н.
Ли-Ю-Кун Д. А.
Лиясова А. С.
Лобанкова Е. Б.
Лобанов А. О.
Лобанов М. М.
Лобанов Ю. С.
Лобанова Е. С.
Лобас Е. М.
Лобач О. В.
Лобачева Т. Б.
Лобачук В. А.
Лобес Э. А.
Лобикова Д. В.
Лобко А. Н.
Лобкова М. Г.
Лобов Е. Е.
Лобыня В. Е.
Ловцов А. А.
Логачева В. А.
Логвиненко Н. И.
Логвинова Н. Ю.
Логвинова П. Д.
Логинов А. В.
Логинов В. И.
Логинова А. Ю.
Логунов Д. Ю.
Логунов Т. А.
Логутенко Е. С.
Логутенко Н. С.
Логуш В. Ю.
Лодянов П. П.
Ложкин А. А.
Ложкин А. В.
Ложкин В. С.
Ложкина Д. А.
Ложкина Е. А.
Ложников Р. В.
Лозюк Н. Ю.
Лоик А. В.
Лойко В. Ю.
Лойко Д. И.
Лойченко Е. А.
Локтева А. П.
Локтионов А. А.
Ломаев П. А.
Ломакин А. А.
Ломакина И. Г.
Ломакина Л. А.
Ломакина О. А.
Ломако В. Г.
Ломан В. А.
Ломиковская Д. И.
Ломовский И. О.
Ломовский М. О.
Ломовский О. И.
Лонская А. В.
Лоншакова С. И.
Лопатин А. А.
Лопатин А. Н.
Лопатин Д. В.
Лопатин Н. А.
Лопатин П. Ю.
Лопатин Р. Е.
Лопатин С. А.
Лопатина А. А.
Лопатина В. А.
Лопатка А. Н.
Лопаткин А. Н.
Лопаткин Е. Н.
Лопаткин Н. Н.
Лопатко И. А.
Лопухина В. А.
Лопухов К. С.
Лосева А. А.
Лосева А. В.
Лосева К. А.
Лосева Н. Ф.
Лосева О. А.
Лосинская А. А.
Лоскутникова В. В.
Лоскутов Д. П.
Лоткова А. А.
Лошак К. В.
Лошкарев А. М.
Лошкарева Е. В.
Лощилова Н. В.
Лубская А. А.
Лугинина А. Ю.
Лудищев Я. В.
Лудцев К. Б.
Лужецкий В. Ю.
Лузан Е. С.
Лузанов Е. А.
Лузгин А. М.
Лузьянин А. В.
Лукас Д.
Лукашин И. В.
Лукашова М. Ю.
Лукин А. С.
Лукин М. В.
Лукина М. С.
Лукиненко Н. В.
Лукичев И. В.
Луков Д. О.
Лукоянов И. А.
Лукоянычев А. В.
Лукьяненко В. К.
Лукьяненко В. М.
Лукьяненко И. В.
Лукьяненко У. В.
Лукьянов А. А.
Лукьянов К. И.
Лукьянов К. С.
Лукьянов Н. М.
Лукьянов Н. С.
Лукьянов С. А.
Лукьянова В. К.
Лукьянова К. О.
Лукьянова Т. В.
Лукьянцев И. А.
Лукьянцева Е. И.
Лукьянченко Ю. В.
Лукьянчиков А. Ю.
Лунев А. Е.
Лунев Р. Л.
Лунева М. С.
Лунегов В. А.
Лунёва Е. Е.
Лунина В. Г.
Лунина С. А.
Лупенко Г. К.
Лупи С.
Луппов В. П.
Лут Е. В.
Лутай Е. И.
Лутошкин Н. В.
Лутчикова А. А.
Луфт В. В.
Луфт С. В.
Лухтин О. В.
Луценко А. А.
Лучихина Л. Ф.
Лучко Е. А.
Лушенков М. Д.
Лушин В. Н.
Лушников К. А.
Лущай В. А.
Лыгин В. Г.
Лыгина Н. И.
Лыжина А. С.
Лызлова Е. С.
Лызова Д. И.
Лызова Ю. Р.
Лыкин А. В.
Лыков А. С.
Лыкова Е. А.
Лыкова Ю. А.
Лымарчук С. Я.
Лынова Т. С.
Лысенко А. А.
Лысенко В. А.
Лысенко Л. Я.
Лысенко М. Ю.
Лысенко Н. В.
Лысенко Н. И.
Лысенко Н. К.
Лысиков Б. С.
Лысов М. О.
Лысова Д. Е.
Лысова Ю. О.
Лысцов А. О.
Лыткин Д. В.
Лычагин М. В.
Лычак В. С.
Лышко А. А.
Лышко Ю. С.
Львова Ю. П.
Львутин А. А.
Льговская Т. Н.
Лю Ц
Лю Ц.
Любар А. С.
Любецкий Ю. Д.
Любимов В. П.
Любимов Е. И.
Любимский В. М.
Любина Е. А.
Любушкин М. А.
Любушкина К. А.
Любченко В. Я.
Любченко И. А.
Любященко С. Н.
Люмаров П. П.
Лютак И. И.
Люфт А. В.
Лявданский С. Е.
Лягина И. А.
Лядова Д. Д.
Лякина Д. С.
Лямзин О. Л.
Лямин И. Б.
Лямцева Д. М.
Ляпин Н. И.
Ляпко А. С.
Ляпунова А. А.
Ляпунова О. А.
Лясин В. Э.
Ляхов Е. А.
Ляхов Е. Д.
Ляхова Е. Ю.
Ляшенко В. С.
Ляшенко Е. И.

© 2011-2020, Новосибирский государственный технический университет

Консультационная поддержка ЭБС НГТУ: Научная библиотека, 1 корпус, к. 110, 112, тел.: +7 (383) 346 02 46, +7 (383) 346 29 43 (доп. 31-63), эл. почта: 

Техническая поддержка ЭБС НГТУ: Центр информатизации университета, 1 корпус, к. 301а, 301, 306, тел.: +7 (383) 346 02 68, эл. почта: