Новосибирский государственный технический университет

Электронно-библиотечная система
Портал НГТУ
Главная (ЭБС)

Работа с ЭБС для студентов и преподавателей НГТУ

Авторы на букву Л

Вернуться в каталог


Лабенский С. В.
Лабусов В. А.
Лавор Ю. М.
Лавренова Ю. А.
Лаврентьев А. М.
Лаврентьева А. В.
Лаврентьева О. А.
Лавренчук М. М.
Лавреха А. О.
Лавриненко В. Е.
Лавров М. А.
Лавров М. В.
Лавров С. Н.
Лавров Ю. А.
Лаврова А. В.
Лаврова К. А.
Лавровский Б. Л.
Лаврюшев Я. С.
Лагерева Д. И.
Лагерек А. С.
Лагунова А. И.
Лагута А. В.
Лагута М. С.
Лагутин И. И.
Лагуткина В. С.
Ладанова К. О.
Ладыгин А. Н.
Ладыгина О. С.
Лазарев А. О.
Лазарева А. В.
Лазарева А. С.
Лазарева И. В.
Лазарева Н. П.
Лазарева Ю. А.
Лазаревич М. М.
Лазовская О. Б.
Лазоренко А. Ю.
Лазуренко Д. В.
Лазуркевич И. А.
Лазутин А. И.
Лайко К. А.
Лайтер Н. И.
Лакеев Н. С.
Лакиза П. А.
Лакомов Е. В.
Лактюшина С. О.
Лалаев Н. С.
Ламан А. А.
Ламонов И. А.
Лампер Р. Е.
Ландман Л. А.
Ландовский В. В.
Лановенчик Ю. С.
Лантух В. В.
Ланцевич В. С.
Ланшаков П. О.
Лапа Е. И.
Лапин А. В.
Лапина А. И.
Лапина С. Е.
Лаппи Ф. Э.
Лаптев В. Я.
Лаптев И. С.
Лаптев О. И.
Лаптева А. А.
Лаптева А. В.
Лаптева А. Д.
Лаптева В. Е.
Лаптева В. И.
Лаптева Д. Ю.
Лаптева Е. С.
Лаптева М. Г.
Лаптева М. И.
Лаптева Я. В.
Лаптинова А. М.
Лапунова А. Р.
Лапуха И. В.
Лапушкина Е. Ю.
Лапшин С. А.
Лапшина Д. А.
Ларикова Ю. В.
Ларин В. С.
Ларин М. П.
Ларионов А. Ю.
Ларионов В. С.
Ларионова В. В.
Ларионова Д. Ю.
Ларионова К. К.
Ларионова М. М.
Ларионова О. О.
Ларионова Я. С.
Ларичева Т. А.
Ларичкин В. В.
Ларичкина Н. И.
Ласкавых А. В.
Ласовская Т. Ю.
Латкин И. С.
Латкин Н. А.
Латуха О. А.
Латышев Р. Н.
Лауниц М. Ю.
Лауферман О. В.
Лаушкина А. К.
Лашкин С. Д.
Лащева А. С.
Лбов Г. С.
Лебедев А. А.
Лебедев А. С.
Лебедев В. И.
Лебедев Г. С.
Лебедев Е. Б.
Лебедев Е. В.
Лебедев И. А.
Лебедев Н. Ю.
Лебедев С. Б.
Лебедева А. С.
Лебедева В. В.
Лебедева В. С.
Лебедева Е. А.
Лебедева Е. М.
Лебедева И. С.
Лебедева М. В.
Лебедева М. И.
Лебедева Т. А.
Лебедева Ю. В.
Лебедева Ю. С.
Лебеденко В. С.
Лебединская Н. А.
Лебедько Г. С.
Левандовская Т. В.
Леванова Д. Д.
Леванцова К. А.
Левенко И. Ю.
Левин А. Ю.
Левин Б. Х.
Левин В. Д.
Левин В. Е.
Левин В. М.
Левин Л. С.
Левин С. Е.
Левина Т. В.
Левичев Е. Б.
Левкович А. В.
Левушкина Е. А.
Левченко Е.
Левченко М. В.
Левчук А. Ю.
Леган М. А.
Леган М. В.
Легенькая Д. С.
Легкая О. А.
Легкий В. Н.
Легких Д. Д.
Легкодымов С. О.
Легостаев В. А.
Леднев И. Ю.
Леднева В. А.
Леднева С. Б.
Ледовских А. А.
Ледяхов Р. С.
Лежнев Е. В.
Лежнин С. И.
Лежнина М. Н.
Лейман Т. В.
Лекарчук В. Ф.
Лелекин Д. С.
Лелеп Л. В.
Лелюк А. А.
Лелюк Д. И.
Лемеш Ю. А.
Лемешев О. П.
Лемешко Б. Ю.
Лемешко С. Б.
Лемешонок Е. Л.
Лемзин А. Н.
Ленгутина С. Я.
Ленивцева О. Г.
Леоненко А. А.
Леонов А. В.
Леонов А. Е.
Леонов А. С.
Леонов В. С.
Леонов В. Ю.
Леонов Д. И.
Леонов Л. С.
Леонов С. Ю.
Леонова А. В.
Леонова А. К.
Леонова И. Б.
Леонович М. В.
Леонтьев В. А.
Леонтьева А. А.
Леонтьева В. Н.
Леонтьева Ю. О.
Лепихина А. С.
Лепчиков А. А.
Лепшей Т. В.
Лепшокова М. С.
Лерке Е. А.
Лесников М. В.
Лесникова П. С.
Лесюк Д. А.
Лето Е. И.
Летунова М. А.
Леус Г. С.
Леушин А. Н.
Леушина Ю. Е.
Лех Д. Ю.
Лещенко Е. С.
Лещинер Е. Г.
Лещинский В. Ю.
Ли А. А.
Ли А. В.
Ли Г
Ли Е. О.
Ли Т. А.
Либрехт В. Ю.
Либрихт И. В.
Ливанова Е. А.
Ливеринов Е. А.
Лигалова А. В.
Лидберг А. Е.
Лизалек Н. Н.
Лизункова Я. С.
Лизунова Е. Ю.
Ликанина В. А.
Лиманова В. С.
Лиманский А. И.
Линник К. С.
Линник С. Е.
Липатников А. Ю.
Липич И. А.
Лисина М. А.
Лисица И. И.
Лисица И. Ю.
Лисица К. В.
Лисицин А. А.
Лисицин А. Е.
Лисицин Д. В.
Лисицина Г. С.
Лисицын А. А.
Лисицын П. С.
Лисицына Л. И.
Лисиченко О. В.
Лиске Е. Г.
Лисовцева А. Н.
Литвиненко А. О.
Литвиненко Д. А.
Литвиненко К. А.
Литвиненко Р. В.
Литвиненко С. А.
Литвинов А. А.
Литвинов А. И.
Литвинов Б. В.
Литвинов В. А.
Литвинов В. И.
Литвинов И. Г.
Литвинов И. Д.
Литвинов И. И.
Литвинова А. Д.
Литвинова Е. К.
Литвинова Т. А.
Литвинцев А. А.
Литвинцева А. К.
Литвинцева Г. П.
Литвинчук Е. Н.
Литяйкина Е. В.
Лифанов А. В.
Лифанова С. А.
Лиханов А. В.
Лиханова З. К.
Лихачев А. А.
Лихачев А. В.
Лихачев А. П.
Лиходедов Д. А.
Лихомандриков Р. В.
Лихоносова А. И.
Лицарева Е. Ю.
Личманов А. А.
Личманюк М. А.
Лищук Е. Н.
Ли-Ю-Кун Д. А.
Лобанкова Е. Б.
Лобанов А. О.
Лобанов М. М.
Лобанов Ю. С.
Лобанова Е. С.
Лобач О. В.
Лобачева Т. Б.
Лобачук В. А.
Лобес Э. А.
Лобко А. Н.
Лобкова М. Г.
Лобов Е. Е.
Ловцов А. А.
Логачева В. А.
Логачева Г. С.
Логвиненко Н. И.
Логвинова П. Д.
Логинов А. В.
Логинов А. Г.
Логинов В. И.
Логинова А. Ю.
Логунов Д. Ю.
Логунов Т. А.
Логутенко Е. С.
Логутенко Н. С.
Логуш В. Ю.
Лодянов П. П.
Ложкин А. А.
Ложкин А. В.
Ложкин В. С.
Ложкина Е. А.
Лозюк Н. Ю.
Лоик А. В.
Лойко В. Ю.
Лойко Д. И.
Лойченко Е. А.
Локтева А. П.
Локтионов А. А.
Ломаев П. А.
Ломакин А. А.
Ломакина И. Г.
Ломакина Л. А.
Ломакина О. А.
Ломако В. Г.
Ломан В. А.
Ломиковская Д. И.
Ломовский И. О.
Ломовский М. О.
Ломовский О. И.
Лонская А. В.
Лопатин А. А.
Лопатин А. Н.
Лопатин Д. В.
Лопатин Н. А.
Лопатин П. Ю.
Лопатин Р. Е.
Лопатин С. А.
Лопатина А. А.
Лопатина В. А.
Лопатка А. Н.
Лопаткин А. Н.
Лопаткин Е. Н.
Лопаткин Н. Н.
Лопатко И. А.
Лопухина В. А.
Лопухов К. С.
Лосева А. А.
Лосева А. В.
Лосева К. А.
Лосева Н. Ф.
Лосева О. А.
Лосинская А. А.
Лоскутникова В. В.
Лоскутов Д. П.
Лоткова А. А.
Лошак К. В.
Лошкарева Е. В.
Лощилова Н. В.
Лубская А. А.
Лугинина А. Ю.
Лудищев Я. В.
Лудцев К. Б.
Лужецкий В. Ю.
Лузан О. Д.
Лузанов Е. А.
Лузгин А. М.
Лукас Д.
Лукашин И. В.
Лукашова М. Ю.
Лукин А. С.
Лукин М. В.
Лукина М. С.
Лукиненко Н. В.
Луков Д. О.
Лукоянов И. А.
Лукоянычев А. В.
Лукша Е. Б.
Лукьяненко В. К.
Лукьяненко В. М.
Лукьяненко И. В.
Лукьянов А. А.
Лукьянов К. И.
Лукьянов К. С.
Лукьянов Н. М.
Лукьянов Н. С.
Лукьянов С. А.
Лукьянова В. К.
Лукьянова Е. С.
Лукьянова К. О.
Лукьянова Т. В.
Лукьянцев И. А.
Лукьянцева Е. И.
Лукьянченко Ю. В.
Лукьянчиков А. Ю.
Лунев А. Е.
Лунев Р. Л.
Лунегов В. А.
Лунина В. Г.
Лупенко Г. К.
Лупи С.
Луппов В. П.
Лут Е. В.
Лутай Е. И.
Лутошкин Н. В.
Лутчикова А. А.
Луфт В. В.
Луфт С. В.
Лухтин О. В.
Луценко А. А.
Лучихина Л. Ф.
Лучко Е. А.
Лушенков М. Д.
Лушин В. Н.
Лушников К. А.
Лущай В. А.
Лыгин В. Г.
Лыгина Н. И.
Лыжина А. С.
Лызлова Е. С.
Лызова Д. И.
Лызова Ю. Р.
Лыкин А. В.
Лыков А. С.
Лыкова Е. А.
Лыкова С. Г.
Лыкова Ю. А.
Лымарчук С. Я.
Лысенко А. А.
Лысенко В. А.
Лысенко Л. Я.
Лысенко М. Ю.
Лысенко Н. В.
Лысенко Н. И.
Лысиков Б. С.
Лысов М. О.
Лысова Д. Е.
Лысова Ю. О.
Лысцов А. О.
Лыткин Д. В.
Лычагин М. В.
Лычак В. С.
Лышко А. А.
Лышко Ю. С.
Львова Ю. П.
Львутин А. А.
Льговская Т. Н.
Лю Ц
Лю Ц.
Любар А. С.
Любецкий Ю. Д.
Любимов Е. И.
Любимский В. М.
Любина Е. А.
Любушкин М. А.
Любушкина К. А.
Любченко В. Я.
Любченко И. А.
Любященко С. Н.
Люмаров П. П.
Лютак И. И.
Люткевич А. А.
Люфт А. В.
Лявданский С. Е.
Лягина И. А.
Лядова Д. Д.
Лякина Д. С.
Лялина Е. А.
Лямзин О. Л.
Лямин И. Б.
Лямцева Д. М.
Ляпин Н. И.
Ляпко А. С.
Ляпунова А. А.
Ляпунова О. А.
Лясин В. Э.
Ляхов Е. А.
Ляшенко В. С.

© 2011-2020, Новосибирский государственный технический университет

Консультационная поддержка ЭБС НГТУ: Научная библиотека, 1 корпус, к. 110, 112, тел.: +7 (383) 346 02 46, +7 (383) 346 29 43 (доп. 31-63), эл. почта: 

Техническая поддержка ЭБС НГТУ: Центр информатизации университета, 1 корпус, к. 301а, 301, 306, тел.: +7 (383) 346 02 68, эл. почта: