Новосибирский государственный технический университет

Электронно-библиотечная система
Портал НГТУ
Главная (ЭБС)

Работа с ЭБС для студентов и преподавателей НГТУ

Авторы на букву А

Вернуться в каталог


Абакиров Р. М.
Абакумов А. Ю.
Абакумов И. Д.
Абакумов П. А.
Абакумова М. С.
Абашев А. Е.
Абашин Р. С.
Аббакумов С. С.
Аббасов М. Э.
Аббасова В. И.
Аббасова С. М.
Абденов А. Ж.
Абденова Г. А.
Абдина В. В.
Абдрахманов Н. Ч.
Абдрахманов Р. Х.
Абдужалил Х
Абдукаримова К. Р.
Абдулов Р. М.
Абдурахманова А. А.
Абдыллаева А. Д.
Абельдяев А. В.
Абитов Б. В.
Абкеримов Т. З.
Абовян М. Г.
Абоимов Н. Б.
Абрамов А. В.
Абрамов А. С.
Абрамов Е. Ю.
Абрамова И. О.
Абрамова У. В.
Абрамова Ю. А.
Абрамович В. Т.
Абрамская А. А.
Абрамушкина Е. Е.
Абрамчук А. А.
Абросимов А. А.
Абросимова В. А.
Абсалямов Р. М.
Абулова А. А.
Абшилава Т. М.
Августан Р. А.
Авдеев К. К.
Авдеев О. Д.
Авдеева Я. Т.
Авдеенко Т. В.
Авдиенко А. И.
Авдиюк А. Н.
Авдошина С. П.
Авелев А. Н.
Аверин А. С.
Аверина А. Е.
Аверина А. Ю.
Аверина В. Н.
Аверина П. В.
Аверцева И. И.
Аверченко А. С.
Аверченко Н. М.
Аверченкова У. В.
Авжанова Б. Е.
Авжанова Д. Е.
Авраменко А. Е.
Аврунев О. Е.
Авсейко Е. О.
Авсиевич А. В.
Авхимович Т. О.
Аганин А. А.
Агапов М. В.
Агапова А. А.
Агапова А. И.
Агарко А. А.
Агасаров Л. Г.
Агафонов Д. И.
Агафонова М. В.
Агеев В. Д.
Агеева В. А.
Агеева Л. А.
Агеева Ю. А.
Агибалов А. В.
Аглиулин Т. С.
Агуревнин П. Д.
Агуреева А. Е.
Адалов Д. Р.
Адамова В. И.
Адамовская Д. А.
Адамян А. А.
Адаричева А. И.
Адова И. Б.
Адоньева И. Г.
Адушинова М. А.
Ажмагиева С. Н.
Азарная А. А.
Азарный А. А.
Азаров Д. С.
Азарова А. Д.
Азарова В. А.
Азбергенов М. Н.
Азизов В. С.
Азябцева Л. А.
Аитова В. Б.
Айбетова К. М.
Акберов К. Ч.
Акимов А. А.
Акимов М. А.
Акимов С. А.
Акимов С. Д.
Акимова А. А.
Акимова В. А.
Акимова Т. Н.
Акифьев Н. В.
Акматов А. М.
Акопян Л. А.
Акрамов Б. К.
Аксенников А. И.
Аксенов В. В.
Аксенов Е. А.
Аксенов Я. И.
Аксенова К. А.
Аксенова Л. А.
Аксенова Н. И.
Аксёнов Д. А.
Аксютин В. А.
Акулов А. А.
Акулов А. В.
Акулов М. К.
Акулов Я. В.
Акчурин А. Н.
Акчурин Р. Н.
Акшенцева Ж. С.
Алаева Н. С.
Алгазин Е. И.
Алдабергенулы Т
Алдагаров Д. З.
Алеева Р. С.
Алейников И. А.
Алеков И. А.
Александров А. А.
Александров А. М.
Александров В. А.
Александров В. Ю.
Александров Е. П.
Александров И. А.
Александров И. В.
Александров М. А.
Александров М. Е.
Александров М. Ю.
Александров Н. А.
Александров Ю. Н.
Александрова А. П.
Александрова Е. С.
Александрова О. М.
Александрова Т. П.
Александрович Д. С.
Алексашин А. С.
Алексеев А. А.
Алексеев А. Е.
Алексеев Б. В.
Алексеев В. И.
Алексеев Д. В.
Алексеев И. Е.
Алексеев К. А.
Алексеев М. М.
Алексеева А. Д.
Алексеева А. И.
Алексеева А. О.
Алексеева А. П.
Алексеева Е. Р.
Алексеева Е. С.
Алексеева И. К.
Алексеева М. А.
Алексеева Т. В.
Алексеенко Д. П.
Алексейцев С. А.
Алексейцева Д. А.
Алексина К. А.
Аленькина К. В.
Алесенко А. А.
Алетдинова А. А.
Алехина В. Д.
Алешин И. Е.
Али Я. В.
Алибекова А. Ж.
Алиев М. С.
Алиев С. Ф.
Алиева Г. Н.
Алиева К. Т.
Аликина М. С.
Алин Г. В.
Алиференко А. А.
Алиферов А. И.
Алсаев Б. И.
Алтухов В. Г.
Алтухов С. И.
Алтынбеков Н. Ж.
Алтынбекова Г. Ж.
Алферов И. В.
Алхимов А. П.
Алымов А. В.
Аль Майяли Х
Альжанова Д. А.
Альсеитова А. М.
Альсова О. К.
Алюксютенко А. К.
Алябина Е. В.
Алябьева А. Ю.
Алябьева Е. Ю.
Алякина Е. В.
Алянич А. В.
Аманбаева Д. Г.
Амангельды Д. М.
Аманжолова Б. А.
Амелин А. А.
Амельчукова В. Ю.
Аминов А. В.
Амирастанов Ю. Н.
Аммосова В. А.
Амосов Р. В.
Амосова А. И.
Ан В. Р.
Ан О. А.
Ананин В. В.
Ананьев А. В.
Ананьева Д. В.
Ананьина И. З.
Анарбаев М. А.
Анафьянова Т. В.
Анашкин М. А.
Анашкина Ю. А.
Анваров Ю. М.
Андерс Ю. В.
Андреев А. А.
Андреев А. Д.
Андреев А. И.
Андреев А. Н.
Андреев А. С.
Андреев В. В.
Андреев Г. В.
Андреев Д. А.
Андреев Д. Е.
Андреев Д. П.
Андреев Н. В.
Андреева В. В.
Андреева В. С.
Андреева И. Н.
Андреева И. С.
Андреева М. В.
Андрейковец А. П.
Андрейченко А. С.
Андреянова Л. Н.
Андрианов С. А.
Андриенко Е. В.
Андриенко С. Н.
Андрияш Д. В.
Андрияшин С. Н.
Андронов А. А.
Андросов В. В.
Андросов О. А.
Андросова Е. Б.
Андросова Т. Б.
Андрусевич Л. К.
Андрущенко-Луценко Ю. В.
Андрюшина И. В.
Андрюшкова О. В.
Андрющенко М. В.
Андряков Д. А.
Аненхонов Б. О.
Аниброев В. И.
Аника А. С.
Аникеев Е. А.
Аникеева А. Ю.
Аникин А. В.
Аникина А. В.
Аникина О. В.
Аникина С. А.
Анисимов А. В.
Анисимов А. С.
Анисимов В. А.
Анисимов И. А.
Анисимов И. Д.
Анисимов И. М.
Анисимов М. П.
Анисимов С. К.
Анисимова К. Н.
Анисимова Н. В.
Анискина Н. Д.
Анищенко О. И.
Анищенков А. А.
Анкудинов И. К.
Анкудинов Ю. Н.
Анкудинова Л. В.
Аннаева Ж. Д.
Анников К. И.
Аносов А. А.
Аносов А. С.
Аносов В. Н.
Аносов С. А.
Аносова Т. В.
Анохин А. Е.
Анохин Я. Э.
Анохина А. А.
Анохина Г. И.
Анохов В. В.
Аношкин А. С.
Аношкин С. С.
Анпилов А. В.
Анпилогова П. В.
Ансимова О. К.
Антаев Е. А.
Антипин Д. Л.
Антипина И. Е.
Антипина Т. В.
Антипов А. Д.
Антипов А. С.
Антипов Г. А.
Антипов Н. К.
Антипьева О. Е.
Антоненко В. С.
Антоненко Е. С.
Антоненко Ю. В.
Антониади Ю. Д.
Антонов А. Р.
Антонов П. А.
Антропов Д. Н.
Антропова Л. К.
Антысев И. Ю.
Ануфриев Д. В.
Ануфриева Д. Н.
Ануфриева Е. А.
Ануфриева О. И.
Ануфриева С. В.
Анциферов И. П.
Анцифирова Л. В.
Анцупов Э. Э.
Анчёнов Д. А.
Анчина С. В.
Анчугов Н. Е.
Аньшаков А. С.
Анюшин В. В.
Апарин Ф. Н.
Апарнев А. И.
Апенькина А. И.
Аполонова А
Апраксина Е. Ю.
Апроду Я. Н.
Апухтина Н. В.
Апыхтин К. Л.
Аракелян А. С.
Аракчеев Е. А.
Арасланова Е. Э.
Аратова М. М.
Араштаев А. В.
Арбузов В. А.
Арбузов Р. С.
Арбузова А. В.
Аргунова Е. Н.
Ардашева С. В.
Ардышев П. П.
Арестова А. Ю.
Арефьева А. А.
Арешкин В. В.
Аржанова Д. А.
Арзамасцева М. А.
Аристова Е. С.
Аркашов Н. С.
Армеев Д. В.
Арнольд А. И.
Аронов Е. А.
Аронова О. О.
Арсенева Ю. В.
Арсентьев А. А.
Арсланова К. Т.
Артамонова А. А.
Артамонова А. В.
Артамонова Л. М.
Артеменко А. А.
Артеменко В. Г.
Артеменко Ю. В.
Артемова Н. Е.
Артемьев А. П.
Артемьева А. П.
Артемьева А. Ю.
Артес Д. А.
Артёменко Ю. Е.
Артюхов И. П.
Артюхова В. О.
Артюшенко А. В.
Артюшенко В. В.
Артюшенко П. С.
Артюшина С. Е.
Арустумян В. В.
Архелова В. А.
Архипенко Е. П.
Архипов К. П.
Архипов М. А.
Архипов Н. А.
Архипова А. А.
Архипова Е. И.
Архипова М. В.
Архипович С. А.
Арцибасова К. О.
Аршинов К. П.
Аршинова А
Арыков С. Б.
Асадулин Р. Р.
Асанов В. Б.
Асанова Н. В.
Асеев Г. Г.
Асинцева А. Б.
Асланова И. В.
Аспембитова Д. О.
Асроров Т. Р.
Асророва О. Р.
Астанина Т. К.
Астанкович Л. И.
Астапчук В. А.
Астаубаева Д. А.
Астафуров Н. Н.
Астафьева А. М.
Астафьева О. А.
Астахов А. А.
Астахов А. Е.
Астахова С. В.
Астахова Т. А.
Асташкина П. С.
Асташкова Е. Ю.
Асташов Е. Г.
Асташова Т. А.
Астраханцева Ю. В.
Атабаева Л. Ш.
Атабекян А. А.
Атаджонов А. О.
Атаманов К. В.
Атаманова О. С.
Атамасова М. С.
Атапин В. Г.
Аторин Н. В.
Ауэр А. Г.
Афанасенко С. С.
Афанасьев В. А.
Афанасьев В. В.
Афанасьев Г. К.
Афанасьев И. Е.
Афанасьев Н. В.
Афанасьев П. П.
Афанасьев Ю. А.
Афанасьева Д. Е.
Афанасьева Е. К.
Афанасьева О. Н.
Афанасьева О. С.
Афанасьева П. В.
Афанасьева Т. В.
Афиногенова И. И.
Афиногентова А. Г.
Афонасова В. Н.
Афонин А. А.
Афонина Л. И.
Ахламова К. Г.
Ахмадеева Э. В.
Ахмадуллина А. Н.
Ахматзянова И. С.
Ахматова А. В.
Ахмед Солиман М. Э.
Ахмеджанов Х. З.
Ахмерова П. Д.
Ахметжанов А. М.
Ахметжанов М. М.
Ахметжанов Э. Р.
Ахметжанова А. Е.
Ахметов Б. Р.
Ахметов Ч. Н.
Ахметова А. Р.
Ахметова О. А.
Ахметьянова Л. Р.
Ахременко А. В.
Ахтырская Т. Н.
Ахьёев Д. С.
Ачинцева А. В.
Ачитаев А. А.
Ачкасов А. А.
Ашанина А. Д.
Ашанина А. С.
Ашаргин В. С.
Ашику М. Б.
Аширова Н. Н.
Ашурматов Д. И.
Ащербагин Е. И.
Ащеулова Е. А.
Аюуш Ю.
Аюшеева Л. Е.

© 2011-2020, Новосибирский государственный технический университет

Консультационная поддержка ЭБС НГТУ: Научная библиотека, 1 корпус, к. 110, 112, тел.: +7 (383) 346 02 46, +7 (383) 346 29 43 (доп. 31-63), эл. почта: 

Техническая поддержка ЭБС НГТУ: Центр информатизации университета, 1 корпус, к. 301а, 301, 306, тел.: +7 (383) 346 02 68, эл. почта: