Новосибирский государственный технический университет

Электронно-библиотечная система
Портал НГТУ
Главная (ЭБС)

Работа с ЭБС для студентов и преподавателей НГТУ

Авторы на букву А

Вернуться в каталог


Абакиров Р. М.
Абакумов А. Ю.
Абакумов И. Д.
Абакумов П. А.
Абакумова М. С.
Абакунчик Э. В.
Абаринова Э. В.
Абасс А.
Абашев А. Е.
Абашеева О. О.
Абашин Р. С.
Аббакумов С. С.
Аббасов М. Э.
Аббасов Р. А.
Аббасов Э. М.
Аббасова В. И.
Аббасова С. М.
Аббосов М. И.
Абдеева А. А.
Абденов А. Ж.
Абденова Г. А.
Абдиев А. А.
Абдимажан Д. Н.
Абдина В. В.
Абдраймова Е. Е.
Абдраймова К. Е.
Абдрахманов Н. Ч.
Абдрахманов Р. Х.
Абдрахманова В. В.
Абдужалил Х
Абдукаримова К. Р.
Абдуллаев А. А.
Абдуллина Э. Е.
Абдулов Р. М.
Абдумуталлов Б. К.
Абдуразаков А. И.
Абдурахманова А. А.
Абдыбеков Н. Р.
Абдыллаева А. Д.
Абельдяев А. В.
Абитов Б. В.
Абкеримов Т. З.
Абляева И. А.
Абовян М. Г.
Абоимов Н. Б.
Абоимова О. В.
Абрамец Т. И.
Абрамов А. В.
Абрамов А. С.
Абрамов Е. Ю.
Абрамов М. В.
Абрамов С. В.
Абрамов Э. О.
Абрамова Е. Е.
Абрамова И. О.
Абрамова Н. Ю.
Абрамова У. В.
Абрамова Ю. А.
Абрамова Я. В.
Абрамович В. Т.
Абрамская А. А.
Абрамушкина Е. Е.
Абрамчук А. А.
Абросимов А. А.
Абросимов Д. А.
Абросимова А. В.
Абросимова В. А.
Абсалямов Р. М.
Абубакирова Я. А.
Абузаров М. О.
Абулова А. А.
Абшилава Т. М.
Абышкин Р. Р.
Августан Н. К.
Августан Р. А.
Авдеев К. К.
Авдеев О. Д.
Авдеев П. И.
Авдеев С. В.
Авдеева С. Д.
Авдеева Я. Т.
Авдеенко К. С.
Авдеенко М. С.
Авдеенко Т. В.
Авдиенко А. И.
Авдиюк А. Н.
Авдонина О. А.
Авдюшина В. Н.
Авелев А. Н.
Аверин А. С.
Аверина А. Е.
Аверина А. Ю.
Аверина В. Н.
Аверина Г. А.
Аверина Д. Е.
Аверина П. В.
Аверцева И. И.
Аверченко А. С.
Аверченко З. О.
Аверченко Н. М.
Аверченкова У. В.
Аверьянов Р. В.
Аверьянов С. С.
Аверьянова Е. С.
Авжанова Б. Е.
Авжанова Д. Е.
Авраменко А. Е.
Аврунев О. Е.
Авсейко Е. О.
Авсиевич А. В.
Автушков А. В.
Авхимович Т. О.
Агалакова О. А.
Аганин А. А.
Агапов М. В.
Агапова А. А.
Агапова А. И.
Агапова Я. Б.
Агарко А. А.
Агаркова В. А.
Агафонов Д. И.
Агафонов Э. С.
Агафонова А. А.
Агафонова А. Е.
Агафонова В. А.
Агафонова Л. Ю.
Агафонова М. В.
Агеев В. Д.
Агеева А. С.
Агеева В. А.
Агеева Л. А.
Агеева М. А.
Агеева Т. С.
Агеева Ю. А.
Агибалов А. В.
Аглиулин Т. С.
Аглиулина А. В.
Агулярная М. Н.
Агуревнин П. Д.
Агуреева А. Е.
Адайкин Е. В.
Адалов Д. Р.
Адамова В. И.
Адамовская Д. А.
Адамовский В. В.
Адамян А. А.
Адаричева А. И.
Адов И. А.
Адова И. Б.
Адоньева И. Г.
Адушинова М. А.
Адыев Д. В.
Ажибаев Э. Т.
Ажмагиева С. Н.
Азаматова А. С.
Азамжонов Ф. Ф.
Азарная А. А.
Азарный А. А.
Азаров Д. С.
Азаров Р. М.
Азарова А. Д.
Азарова В. А.
Азарова Д. Д.
Азарьева А. А.
Азбергенов М. Н.
Азизов В. С.
Азимова С. К.
Азина В. С.
Азябцева Л. А.
Аитова А. Д.
Аитова В. Б.
Айбетова К. М.
Айзман Р. И.
Айрапетян Ф. К.
Айтказы А. И.
Акамова А. В.
Акберов К. Ч.
Акенин С. А.
Акентьева О. Н.
Акетов С. Ж.
Акимов А. А.
Акимов М. А.
Акимов С. А.
Акимов С. Д.
Акимова А. А.
Акимова В. А.
Акимова Т. Н.
Акимченков М. С.
Акифьев Н. В.
Акматов А. М.
Акмухамбетова А. Б.
Аконечников Е. Н.
Акопян Л. А.
Акопян Л. С.
Акрамов Б. К.
Акрамов И. М.
Аксенников А. И.
Аксенов В. В.
Аксенов Е. А.
Аксенов Е. С.
Аксенов Я. И.
Аксенова А. А.
Аксенова А. Г.
Аксенова К. А.
Аксенова Л. А.
Аксенова Н. И.
Аксёнов Д. А.
Аксютин В. А.
Актаев Р. А.
Актушин А. А.
Акулов А. А.
Акулов А. В.
Акулов М. К.
Акулов Я. В.
Акчурин А. Н.
Акчурин Р. Н.
Акшенцева Ж. С.
Аладжян А. В.
Алаева Н. С.
Алаферовская А. Д.
Албаков М. М.
Алгазин Е. И.
Алдабергенулы Т
Алдагаров Д. З.
Алдошин Г. С.
Алдыбаев Р
Алеева В. А.
Алеева Р. С.
Алейников И. А.
Алеков И. А.
Александров А. А.
Александров А. М.
Александров В. А.
Александров В. Ю.
Александров Е. П.
Александров И. А.
Александров И. В.
Александров М. А.
Александров М. Е.
Александров М. К.
Александров М. Ю.
Александров Н. А.
Александров Ю. Н.
Александрова А. П.
Александрова Д. С.
Александрова Е. С.
Александрова Л. В.
Александрова Н. С.
Александрова О. М.
Александрова О. С.
Александрова Т. П.
Александрович Д. С.
Алексашин А. С.
Алексеев А. А.
Алексеев А. Е.
Алексеев А. К.
Алексеев В. Д.
Алексеев В. И.
Алексеев Д. В.
Алексеев Д. С.
Алексеев И. Е.
Алексеев К. А.
Алексеев М. М.
Алексеев Р. И.
Алексеева А. А.
Алексеева А. Д.
Алексеева А. И.
Алексеева А. О.
Алексеева А. П.
Алексеева Е. Р.
Алексеева Е. С.
Алексеева И. К.
Алексеева М. А.
Алексеева Ю. В.
Алексеевская А. Н.
Алексеенко А. А.
Алексеенко Д. П.
Алексеенко И. В.
Алексейцев С. А.
Алексейцева Д. А.
Алексин И. К.
Алексина К. А.
Аленичева Е. Д.
Аленькина К. В.
Алесенко А. А.
Алетдинова А. А.
Алехин С. А.
Алехина В. Д.
Алешин И. Е.
Алешина А. В.
Алешина А. М.
Алещук Н. С.
Алёшина Л. О.
Али Я. В.
Алибаев А. С.
Алибаев А. Т.
Алибекова А. Ж.
Алиев А. К.
Алиев М. С.
Алиев С. В.
Алиев С. И.
Алиев С. Ф.
Алиева А. Н.
Алиева Г. Н.
Алиева К. Т.
Алиева Н. В.
Алиева Н. И.
Аликина М. С.
Алимов А. А.
Алимов А. О.
Алимов Е. В.
Алимова Я. Ю.
Алин Г. В.
Алисова М. Г.
Алиференко А. А.
Алиферов А. И.
Алламуратова Г. Ж.
Алмадакова Ю. А.
Алпацкий Н. С.
Алсаев Б. И.
Алтунина М. Д.
Алтунян А. М.
Алтухов В. Г.
Алтухов В. Е.
Алтухов С. И.
Алтынбеков Н. Ж.
Алтынбекова Г. Ж.
Алушкин А. А.
Алферов И. В.
Алхимов А. П.
Алымов А. В.
Алымов Д. С.
Аль Майяли Х
Альберт А. Р.
Альберт А. Ю.
Альбрант В. И.
Альжанов В. А.
Альжанова Д. А.
Альсеитова А. М.
Альсова О. К.
Альхарис А
Алюксютенко А. К.
Алюнина Ю. Ю.
Алябина Е. В.
Алябьева А. Ю.
Алябьева Е. Ю.
Алякина Е. В.
Алянич А. В.
Аманбаева Д. Г.
Амангельды Д. М.
Аманжолова Б. А.
Амбрасовская Е. П.
Амелин А. А.
Амельченко А. О.
Амельчукова В. Ю.
Аминов А. В.
Аминов С. Р.
Амирастанов Ю. Н.
Амирова А. В.
Аммосова В. А.
Амолина А. А.
Амосов Р. В.
Амосова А. И.
Амосова А. С.
Ан В. Р.
Ан О. А.
Ананин В. В.
Ананич М. И.
Ананченко Н. В.
Ананьев А. В.
Ананьев И. М.
Ананьев К. П.
Ананьева Д. В.
Ананьева Ю. И.
Ананьин Д. В.
Ананьина И. З.
Анарбаев М. А.
Анастасова Е. А.
Анашкин М. А.
Анашкина Ю. А.
Анваров Ю. М.
Андерс М. А.
Андерс Ю. В.
Андерсон Д. В.
Андреев А. А.
Андреев А. Д.
Андреев А. И.
Андреев А. Н.
Андреев А. С.
Андреев В. В.
Андреев Г. В.
Андреев Д. А.
Андреев Д. Е.
Андреев Д. П.
Андреев И. Д.
Андреев Н. В.
Андреев С. В.
Андреева А. В.
Андреева А. О.
Андреева В. В.
Андреева В. С.
Андреева Е. В.
Андреева И. Н.
Андреева И. С.
Андреева М. В.
Андреева П. О.
Андрейковец А. П.
Андрейченко А. С.
Андрейчикова М. П.
Андреянова Л. Н.
Андреяшина А. В.
Андрианов А. А.
Андрианов С. А.
Андриенко Е. В.
Андриенко С. Н.
Андрияш Д. В.
Андрияшин С. Н.
Андронов А. А.
Андронова Д. Н.
Андросов В. А.
Андросов В. В.
Андросов К. Б.
Андросов О. А.
Андросова Д. Э.
Андросова Е. Б.
Андросова Т. Б.
Андрусевич Л. К.
Андрусив Д. Э.
Андрущенко-Луценко Ю. В.
Андрюшин А. В.
Андрюшкова О. В.
Андрющенко Е. А.
Андрющенко Е. В.
Андрющенко М. В.
Андряков Д. А.
Аненхонов Б. О.
Аниброев В. И.
Аника А. С.
Аникеев А. С.
Аникеев Е. А.
Аникеева А. М.
Аникеева А. Ю.
Аникеева П. Д.
Аникин А. В.
Аникина А. В.
Аникина О. В.
Аникина П. А.
Аникина С. А.
Анисимов А. В.
Анисимов А. С.
Анисимов В. А.
Анисимов И. А.
Анисимов И. Д.
Анисимов И. К.
Анисимов И. М.
Анисимов И. О.
Анисимов М. П.
Анисимов С. Д.
Анисимов С. К.
Анисимова А. И.
Анисимова К. Н.
Анисимова Н. В.
Анискина Н. Д.
Анищенко И. В.
Анищенко О. И.
Анищенков А. А.
Анкудинов И. К.
Анкудинов Ю. Н.
Анкудинова Л. В.
Аннаева Ж. Д.
Анников К. И.
Аносов А. А.
Аносов А. С.
Аносов В. Н.
Аносов К. Г.
Аносов С. А.
Аносова Е. И.
Аносова Т. В.
Анохин А. Е.
Анохин Г. А.
Анохин Я. Э.
Анохина А. А.
Анохина Г. И.
Анохов В. В.
Аношин Д. А.
Аношкин А. С.
Аношкин С. С.
Анпилов А. В.
Анпилогова П. В.
Ансимова О. К.
Антаев Е. А.
Антипин Д. Л.
Антипина И. Е.
Антипина Т. В.
Антипов А. Д.
Антипов А. С.
Антипов Г. А.
Антипов Н. К.
Антипьева О. Е.
Антоненко А. А.
Антоненко А. В.
Антоненко А. Е.
Антоненко В. С.
Антоненко Е. С.
Антоненко Ю. В.
Антониади Ю. Д.
Антонов Д. А.
Антонов Д. С.
Антонов К. Е.
Антонов К. О.
Антонов П. А.
Антонов С. С.
Антонова К. О.
Антонова Ю. И.
Антонянц Е. Н.
Антохина Е. С.
Антошкин Д. С.
Антошкина Т. В.
Антропов Д. Н.
Антропова К. А.
Антропова Л. К.
Антысев И. Ю.
Ануфриев Д. В.
Ануфриев И. П.
Ануфриева Д. Д.
Ануфриева Д. Н.
Ануфриева Е. А.
Ануфриева С. В.
Анфилофьев Р. С.
Анфилофьев С. С.
Анцибор Д. А.
Анциферов И. П.
Анциферов М. Г.
Анцифирова Л. В.
Анцупов Э. Э.
Анчёнов Д. А.
Анчина С. В.
Анчугов Н. Е.
Аньшаков А. С.
Анюшин В. В.
Апарин Ф. Н.
Апарина Д. В.
Апарнев А. И.
Апарцева Е. Г.
Апенькина А. И.
Аполонова А
Апостолова А. С.
Аппель С. А.
Апроду Я. Н.
Апросимова С. Г.
Апухтина Н. В.
Апушева Р. Д.
Апушкина Д. И.
Апыхтин К. Л.
Аравенков А. А.
Аракелян А. С.
Аракчеев Е. А.
Арасланова Е. Э.
Аратова М. М.
Араштаев А. В.
Араштаев С. Е.
Арбуз В. Е.
Арбузов В. А.
Арбузов Р. С.
Арбузова А. В.
Аргунова Е. Н.
Ардашева С. В.
Ардышев П. П.
Арестова А. Ю.
Арестова Т. А.
Арефьева А. А.
Арефьева Ю. В.
Арешкин В. В.
Арещенко Д. А.
Аржанова Д. А.
Аржанович А. О.
Арзамасцева М. А.
Аристархов С. Д.
Аркашов Н. С.
Аркузина Д. А.
Арманчев С. И.
Армеев Д. В.
Арнольд А. И.
Арнольд Э. В.
Аронова О. О.
Арсенева Ю. В.
Арсентьев А. А.
Арсланова К. Т.
Артамонов О. А.
Артамонова А. А.
Артамонова А. В.
Артамонова Л. М.
Артеменко А. А.
Артеменко В. Г.
Артеменко Ю. В.
Артемов А. А.
Артемова Н. Е.
Артемьев А. Е.
Артемьев А. П.
Артемьева А. А.
Артемьева А. П.
Артемьева А. Ю.
Артемьева Е. Р.
Артемьева Ю. А.
Артес Д. А.
Артёменко Ю. Е.
Артёмов Н. С.
Артыкова А. А.
Артыкова К. Ж.
Артюх И. А.
Артюхова В. О.
Артюшенко А. В.
Артюшенко В. В.
Артюшенко П. С.
Артюшина С. Е.
Аруева Е. А.
Арустумян В. В.
Арутюнян Т. А.
Архелова В. А.
Архипенко Е. А.
Архипенко Е. П.
Архипенко И. А.
Архипов К. П.
Архипов М. А.
Архипов Н. А.
Архипова А. А.
Архипова А. Б.
Архипова А. В.
Архипова В. К.
Архипова Е. И.
Архипова М. В.
Архипова Т. В.
Архипович С. А.
Архипцова Н. С.
Арцибасова К. О.
Арчибасов Д. Б.
Аршинов К. П.
Аршинова А
Аршинская М. Д.
Арыков С. Б.
Асадулин Р. Р.
Асанкина В. И.
Асанов В. Б.
Асанов Д. Г.
Асанов М. А.
Асанова Н. В.
Асанцев В. Д.
Асеев Г. Е.
Асетов Д. Ж.
Асинцева А. Б.
Асланова И. В.
Асочаков О. Д.
Аспембитова Д. О.
Асроров Т. Р.
Асророва О. Р.
Астанина Т. К.
Астанкович Л. И.
Астапов А. В.
Астапчук В. А.
Астаубаева Д. А.
Астафуров Н. Н.
Астафьев В. Е.
Астафьева А. М.
Астафьева О. А.
Астахов А. А.
Астахов А. Е.
Астахов В. И.
Астахова С. В.
Астахова Т. А.
Асташкина П. С.
Асташкова Е. Ю.
Асташов Е. Г.
Асташова Т. А.
Астра А. А.
Астраков К. С.
Астраханцева Ю. В.
Асхадуллин И. Н.
Асютков К. А.
Асямолова Ю. О.
Атабаева Л. Ш.
Атабекян А. А.
Атаджонов А. О.
Атаманова О. С.
Атамасова М. С.
Атапин В. Г.
Аторин Н. В.
Аубакиров К. Я.
Аубакирова З. М.
Ауст Д. А.
Ауэр А. Г.
Афанасенко С. С.
Афанасенков А. А.
Афанасьев А. А.
Афанасьев В. А.
Афанасьев В. В.
Афанасьев Г. К.
Афанасьев И. Е.
Афанасьев Н. В.
Афанасьев П. П.
Афанасьев Ю. А.
Афанасьева А. В.
Афанасьева А. И.
Афанасьева В. Д.
Афанасьева Д. Е.
Афанасьева Е. К.
Афанасьева И. О.
Афанасьева О. С.
Афанасьева П. В.
Афанасьева Т. В.
Афиногенова И. И.
Афиногентова А. Г.
Афонасова В. Н.
Афонин А. А.
Афонина И. С.
Афонина Л. И.
Ахламова К. Г.
Ахмадеева Э. В.
Ахмадуллина А. Н.
Ахматзянова И. С.
Ахматова А. В.
Ахматова К. В.
Ахмед Солиман М. Э.
Ахмеджанов Х. З.
Ахмедиев М. Р.
Ахмедова Г. С.
Ахмеров А. Р.
Ахмеров Д. М.
Ахмерова П. Д.
Ахметжанов А. М.
Ахметжанов М. М.
Ахметжанов Э. Р.
Ахметжанова А. Е.
Ахметзянов А. И.
Ахметов Б. Р.
Ахметов Ч. Н.
Ахметова А. Р.
Ахметова Д. Д.
Ахметова О. А.
Ахметьянова Л. Р.
Ахременко А. В.
Ахрименко С. А.
Ахтырская Т. Н.
Ахьёев Д. С.
Ачимова М. С.
Ачинцева А. В.
Ачитаев А. А.
Ачкасов А. А.
Ачкасов В. А.
Ашанина А. Д.
Ашанина А. С.
Ашарафулина Ю. Р.
Ашаргин В. С.
Ашаргина А. С.
Ашику М. Б.
Аширова Н. Н.
Ашихмин Е. В.
Ашихмина М. А.
Ашурков Н. В.
Ашурматов Д. И.
Ащербагин Е. И.
Ащеулова Е. А.
Ащеулова Е. Е.
Аюров Б. Ч.
Аюуш Ю.
Аюшеева Л. Е.

© 2011-2023, Новосибирский государственный технический университет

Консультационная поддержка ЭБС НГТУ: Научная библиотека, 1 корпус, к. 110, 112, тел.: +7 (383) 346 02 46, +7 (383) 346 29 43 (доп. 31-63), эл. почта: 

Техническая поддержка ЭБС НГТУ: Центр информатизации университета, 1 корпус, к. 301а, 301, 306, тел.: +7 (383) 319 61 10, эл. почта: