Новосибирский государственный технический университет

Электронно-библиотечная система
Портал НГТУ
Главная (ЭБС)

Работа с ЭБС для студентов и преподавателей НГТУ

Авторы на букву А

Вернуться в каталог


Абакиров Р. М.
Абакумов А. Ю.
Абакумов И. Д.
Абакумов П. А.
Абакумова М. С.
Абаринова Э. В.
Абасс А.
Абашев А. Е.
Абашеева О. О.
Абашин Р. С.
Аббакумов С. С.
Аббасов М. Э.
Аббасов Р. А.
Аббасов Э. М.
Аббасова В. И.
Аббасова С. М.
Аббосов М. И.
Абденов А. Ж.
Абденова Г. А.
Абдина В. В.
Абдраймова Е. Е.
Абдраймова К. Е.
Абдрахманов Н. Ч.
Абдрахманов Р. Х.
Абдрахманова В. В.
Абдужалил Х
Абдукаримова К. Р.
Абдулов Р. М.
Абдумуталлов Б. К.
Абдуразаков А. И.
Абдурахманова А. А.
Абдыллаева А. Д.
Абельдяев А. В.
Абитов Б. В.
Абкеримов Т. З.
Абовян М. Г.
Абоимов Н. Б.
Абрамов А. В.
Абрамов А. С.
Абрамов Е. Ю.
Абрамов М. В.
Абрамов С. В.
Абрамов Э. О.
Абрамова И. О.
Абрамова У. В.
Абрамова Ю. А.
Абрамова Я. В.
Абрамович В. Т.
Абрамская А. А.
Абрамушкина Е. Е.
Абрамчук А. А.
Абросимов А. А.
Абросимов Д. А.
Абросимова А. В.
Абросимова В. А.
Абсалямов Р. М.
Абубакирова Я. А.
Абузаров М. О.
Абулова А. А.
Абшилава Т. М.
Августан Н. К.
Августан Р. А.
Авдеев К. К.
Авдеев О. Д.
Авдеев П. И.
Авдеева С. Д.
Авдеева Я. Т.
Авдеенко К. С.
Авдеенко М. С.
Авдеенко Т. В.
Авдиенко А. И.
Авдиюк А. Н.
Авдонина О. А.
Авдюшина В. Н.
Авелев А. Н.
Аверин А. С.
Аверина А. Е.
Аверина А. Ю.
Аверина В. Н.
Аверина Г. А.
Аверина Д. Е.
Аверина П. В.
Аверцева И. И.
Аверченко А. С.
Аверченко Н. М.
Аверченкова У. В.
Аверьянов С. С.
Авжанова Б. Е.
Авжанова Д. Е.
Авраменко А. Е.
Аврунев О. Е.
Авсейко Е. О.
Авсиевич А. В.
Автушков А. В.
Авхимович Т. О.
Агалакова О. А.
Аганин А. А.
Агапов М. В.
Агапова А. А.
Агапова А. И.
Агапова Я. Б.
Агарко А. А.
Агаркова В. А.
Агафонов Д. И.
Агафонова А. Е.
Агафонова В. А.
Агафонова Л. Ю.
Агафонова М. В.
Агеев В. Д.
Агеева В. А.
Агеева Л. А.
Агеева М. А.
Агеева Т. С.
Агеева Ю. А.
Агибалов А. В.
Аглиулин Т. С.
Агуревнин П. Д.
Агуреева А. Е.
Адайкин Е. В.
Адалов Д. Р.
Адамова В. И.
Адамовская Д. А.
Адамовский В. В.
Адамян А. А.
Адаричева А. И.
Адов И. А.
Адова И. Б.
Адоньева И. Г.
Адушинова М. А.
Ажибаев Э. Т.
Ажмагиева С. Н.
Азаматова А. С.
Азамжонов Ф. Ф.
Азарная А. А.
Азарный А. А.
Азаров Д. С.
Азаров Р. М.
Азарова А. Д.
Азарова В. А.
Азарова Д. Д.
Азарьева А. А.
Азбергенов М. Н.
Азизов В. С.
Азина В. С.
Азябцева Л. А.
Аитова В. Б.
Айбетова К. М.
Айзман Р. И.
Акамова А. В.
Акберов К. Ч.
Акенин С. А.
Акентьева О. Н.
Акетов С. Ж.
Акимов А. А.
Акимов М. А.
Акимов С. А.
Акимов С. Д.
Акимова А. А.
Акимова В. А.
Акимова Т. Н.
Акимченков М. С.
Акифьев Н. В.
Акматов А. М.
Акмухамбетова А. Б.
Аконечников Е. Н.
Акопян Л. А.
Акопян Л. С.
Акрамов Б. К.
Аксенников А. И.
Аксенов В. В.
Аксенов Е. А.
Аксенов Я. И.
Аксенова А. А.
Аксенова А. Г.
Аксенова К. А.
Аксенова Л. А.
Аксенова Н. И.
Аксёнов Д. А.
Аксютин В. А.
Актаев Р. А.
Актушин А. А.
Акулов А. А.
Акулов А. В.
Акулов М. К.
Акулов Я. В.
Акчурин А. Н.
Акчурин Р. Н.
Акшенцева Ж. С.
Аладжян А. В.
Алаева Н. С.
Алгазин Е. И.
Алдабергенулы Т
Алдагаров Д. З.
Алдыбаев Р
Алеева В. А.
Алеева Р. С.
Алейников И. А.
Алеков И. А.
Александров А. А.
Александров А. М.
Александров В. А.
Александров В. Ю.
Александров Е. П.
Александров И. А.
Александров И. В.
Александров М. А.
Александров М. Е.
Александров М. К.
Александров М. Ю.
Александров Н. А.
Александров Ю. Н.
Александрова А. П.
Александрова Е. С.
Александрова Л. В.
Александрова Н. С.
Александрова О. М.
Александрова О. С.
Александрова Т. П.
Александрович Д. С.
Алексашин А. С.
Алексеев А. А.
Алексеев А. Е.
Алексеев В. Д.
Алексеев В. И.
Алексеев Д. В.
Алексеев Д. С.
Алексеев И. Е.
Алексеев К. А.
Алексеев М. М.
Алексеев Р. И.
Алексеева А. А.
Алексеева А. Д.
Алексеева А. И.
Алексеева А. О.
Алексеева А. П.
Алексеева Е. Р.
Алексеева Е. С.
Алексеева И. К.
Алексеева М. А.
Алексеева Ю. В.
Алексеенко А. А.
Алексеенко Д. П.
Алексейцев С. А.
Алексейцева Д. А.
Алексин И. К.
Алексина К. А.
Аленькина К. В.
Алесенко А. А.
Алетдинова А. А.
Алехин С. А.
Алехина В. Д.
Алешин И. Е.
Алешина А. В.
Алешина А. М.
Алёшина Л. О.
Али Я. В.
Алибаев А. С.
Алибекова А. Ж.
Алиев А. К.
Алиев М. С.
Алиев С. В.
Алиев С. И.
Алиев С. Ф.
Алиева А. Н.
Алиева Г. Н.
Алиева К. Т.
Алиева Н. В.
Аликина М. С.
Алимов А. А.
Алимов А. О.
Алимов Е. В.
Алимова Я. Ю.
Алин Г. В.
Алисова М. Г.
Алиференко А. А.
Алиферов А. И.
Алмадакова Ю. А.
Алпацкий Н. С.
Алсаев Б. И.
Алтунян А. М.
Алтухов В. Г.
Алтухов В. Е.
Алтухов С. И.
Алтынбеков Н. Ж.
Алтынбекова Г. Ж.
Алферов И. В.
Алхимов А. П.
Алымов А. В.
Алымов Д. С.
Аль Майяли Х
Альбрант В. И.
Альжанова Д. А.
Альсеитова А. М.
Альсова О. К.
Алюксютенко А. К.
Алябина Е. В.
Алябьева А. Ю.
Алябьева Е. Ю.
Алякина Е. В.
Алянич А. В.
Аманбаева Д. Г.
Амангельды Д. М.
Аманжолова Б. А.
Амелин А. А.
Амельчукова В. Ю.
Аминов А. В.
Амирастанов Ю. Н.
Аммосова В. А.
Амолина А. А.
Амосов Р. В.
Амосова А. И.
Амосова А. С.
Ан В. Р.
Ан О. А.
Ананин В. В.
Ананич М. И.
Ананьев А. В.
Ананьев И. М.
Ананьев К. П.
Ананьева Д. В.
Ананьина И. З.
Анарбаев М. А.
Анашкин М. А.
Анашкина Ю. А.
Анваров Ю. М.
Андерс М. А.
Андерс Ю. В.
Андерсон Д. В.
Андреев А. А.
Андреев А. Д.
Андреев А. И.
Андреев А. Н.
Андреев А. С.
Андреев В. В.
Андреев Г. В.
Андреев Д. А.
Андреев Д. Е.
Андреев Д. П.
Андреев Н. В.
Андреев С. В.
Андреева А. В.
Андреева А. О.
Андреева В. В.
Андреева В. С.
Андреева Е. В.
Андреева И. Н.
Андреева И. С.
Андреева М. В.
Андреева П. О.
Андрейковец А. П.
Андрейченко А. С.
Андрейчикова М. П.
Андреянова Л. Н.
Андрианов А. А.
Андрианов С. А.
Андриенко Е. В.
Андриенко С. Н.
Андрияш Д. В.
Андрияшин С. Н.
Андронов А. А.
Андронова Д. Н.
Андросов В. А.
Андросов В. В.
Андросов О. А.
Андросова Е. Б.
Андросова Т. Б.
Андрусевич Л. К.
Андрущенко-Луценко Ю. В.
Андрюшин А. В.
Андрюшкова О. В.
Андрющенко Е. А.
Андрющенко Е. В.
Андрющенко М. В.
Андряков Д. А.
Аненхонов Б. О.
Аниброев В. И.
Аника А. С.
Аникеев А. С.
Аникеев Е. А.
Аникеева А. М.
Аникеева А. Ю.
Аникин А. В.
Аникина А. В.
Аникина О. В.
Аникина П. А.
Аникина С. А.
Анисимов А. В.
Анисимов А. С.
Анисимов В. А.
Анисимов И. А.
Анисимов И. Д.
Анисимов И. М.
Анисимов И. О.
Анисимов М. П.
Анисимов С. К.
Анисимова А. И.
Анисимова К. Н.
Анисимова Н. В.
Анискина Н. Д.
Анищенко И. В.
Анищенко О. И.
Анищенков А. А.
Анкудинов И. К.
Анкудинов Ю. Н.
Анкудинова Л. В.
Аннаева Ж. Д.
Анников К. И.
Аносов А. А.
Аносов А. С.
Аносов В. Н.
Аносов К. Г.
Аносов С. А.
Аносова Т. В.
Анохин А. Е.
Анохин Я. Э.
Анохина А. А.
Анохина Г. И.
Анохов В. В.
Аношин Д. А.
Аношкин А. С.
Аношкин С. С.
Анпилов А. В.
Анпилогова П. В.
Ансимова О. К.
Антаев Е. А.
Антипин Д. Л.
Антипина И. Е.
Антипина Т. В.
Антипов А. Д.
Антипов А. С.
Антипов Г. А.
Антипов Н. К.
Антипьева О. Е.
Антоненко А. А.
Антоненко А. Е.
Антоненко В. С.
Антоненко Е. С.
Антоненко Ю. В.
Антониади Ю. Д.
Антонов Д. С.
Антонов К. Е.
Антонов К. О.
Антонов П. А.
Антонов С. С.
Антонова К. О.
Антонова Ю. И.
Антохина Е. С.
Антропов Д. Н.
Антропова К. А.
Антропова Л. К.
Антысев И. Ю.
Ануфриев Д. В.
Ануфриева Д. Д.
Ануфриева Д. Н.
Ануфриева Е. А.
Ануфриева С. В.
Анфилофьев Р. С.
Анцибор Д. А.
Анциферов И. П.
Анциферов М. Г.
Анцифирова Л. В.
Анцупов Э. Э.
Анчёнов Д. А.
Анчина С. В.
Анчугов Н. Е.
Аньшаков А. С.
Анюшин В. В.
Апарин Ф. Н.
Апарина Д. В.
Апарнев А. И.
Апарцева Е. Г.
Апенькина А. И.
Аполонова А
Апостолова А. С.
Аппель С. А.
Апроду Я. Н.
Апросимова С. Г.
Апухтина Н. В.
Апушкина Д. И.
Апыхтин К. Л.
Аравенков А. А.
Аракелян А. С.
Аракчеев Е. А.
Арасланова Е. Э.
Аратова М. М.
Араштаев А. В.
Араштаев С. Е.
Арбуз В. Е.
Арбузов В. А.
Арбузов Р. С.
Арбузова А. В.
Аргунова Е. Н.
Ардашева С. В.
Ардышев П. П.
Арестова А. Ю.
Арефьева А. А.
Арефьева Ю. В.
Арешкин В. В.
Арещенко Д. А.
Аржанова Д. А.
Аржанович А. О.
Арзамасцева М. А.
Аристархов С. Д.
Аркашов Н. С.
Аркузина Д. А.
Армеев Д. В.
Арнольд А. И.
Арнольд Э. В.
Аронова О. О.
Арсенева Ю. В.
Арсентьев А. А.
Арсланова К. Т.
Артамонова А. А.
Артамонова А. В.
Артамонова Л. М.
Артеменко А. А.
Артеменко В. Г.
Артеменко Ю. В.
Артемов А. А.
Артемова Н. Е.
Артемьев А. Е.
Артемьев А. П.
Артемьева А. П.
Артемьева А. Ю.
Артемьева Е. Р.
Артемьева Ю. А.
Артес Д. А.
Артёменко Ю. Е.
Артыкова К. Ж.
Артюхова В. О.
Артюшенко А. В.
Артюшенко В. В.
Артюшенко П. С.
Артюшина С. Е.
Арустумян В. В.
Архелова В. А.
Архипенко Е. А.
Архипенко Е. П.
Архипенко И. А.
Архипов К. П.
Архипов М. А.
Архипов Н. А.
Архипова А. А.
Архипова А. В.
Архипова В. К.
Архипова Е. И.
Архипова М. В.
Архипова Т. В.
Архипович С. А.
Арцибасова К. О.
Арчибасов Д. Б.
Аршинов К. П.
Аршинова А
Арыков С. Б.
Асадулин Р. Р.
Асанкина В. И.
Асанов В. Б.
Асанов Д. Г.
Асанов М. А.
Асанова Н. В.
Асанцев В. Д.
Асеев Г. Е.
Асинцева А. Б.
Асланова И. В.
Асочаков О. Д.
Аспембитова Д. О.
Асроров Т. Р.
Асророва О. Р.
Астанина Т. К.
Астанкович Л. И.
Астапов А. В.
Астапчук В. А.
Астаубаева Д. А.
Астафуров Н. Н.
Астафьев В. Е.
Астафьева А. М.
Астафьева О. А.
Астахов А. А.
Астахов А. Е.
Астахов В. И.
Астахова С. В.
Астахова Т. А.
Асташкина П. С.
Асташкова Е. Ю.
Асташов Е. Г.
Асташова Т. А.
Астраханцева Ю. В.
Асхадуллин И. Н.
Асютков К. А.
Атабаева Л. Ш.
Атабекян А. А.
Атаджонов А. О.
Атаманова О. С.
Атамасова М. С.
Атапин В. Г.
Аторин Н. В.
Аубакиров К. Я.
Аубакирова З. М.
Ауст Д. А.
Ауэр А. Г.
Афанасенко С. С.
Афанасьев А. А.
Афанасьев В. А.
Афанасьев В. В.
Афанасьев Г. К.
Афанасьев И. Е.
Афанасьев Н. В.
Афанасьев П. П.
Афанасьев Ю. А.
Афанасьева А. В.
Афанасьева А. И.
Афанасьева В. Д.
Афанасьева Д. Е.
Афанасьева Е. К.
Афанасьева О. С.
Афанасьева П. В.
Афанасьева Т. В.
Афиногенова И. И.
Афиногентова А. Г.
Афонасова В. Н.
Афонин А. А.
Афонина И. С.
Афонина Л. И.
Ахламова К. Г.
Ахмадеева Э. В.
Ахмадуллина А. Н.
Ахматзянова И. С.
Ахматова А. В.
Ахматова К. В.
Ахмед Солиман М. Э.
Ахмеджанов Х. З.
Ахмедиев М. Р.
Ахмеров А. Р.
Ахмеров Д. М.
Ахмерова П. Д.
Ахметжанов А. М.
Ахметжанов М. М.
Ахметжанов Э. Р.
Ахметжанова А. Е.
Ахметзянов А. И.
Ахметов Б. Р.
Ахметов Ч. Н.
Ахметова А. Р.
Ахметова Д. Д.
Ахметова О. А.
Ахметьянова Л. Р.
Ахременко А. В.
Ахрименко С. А.
Ахтырская Т. Н.
Ахьёев Д. С.
Ачинцева А. В.
Ачитаев А. А.
Ачкасов А. А.
Ачкасов В. А.
Ашанина А. Д.
Ашанина А. С.
Ашарафулина Ю. Р.
Ашаргин В. С.
Ашику М. Б.
Аширова Н. Н.
Ашихмина М. А.
Ашурматов Д. И.
Ащербагин Е. И.
Ащеулова Е. А.
Ащеулова Е. Е.
Аюров Б. Ч.
Аюуш Ю.
Аюшеева Л. Е.

© 2011-2022, Новосибирский государственный технический университет

Консультационная поддержка ЭБС НГТУ: Научная библиотека, 1 корпус, к. 110, 112, тел.: +7 (383) 346 02 46, +7 (383) 346 29 43 (доп. 31-63), эл. почта: 

Техническая поддержка ЭБС НГТУ: Центр информатизации университета, 1 корпус, к. 301а, 301, 306, тел.: +7 (383) 346 02 68, эл. почта: